Secondary Logo

Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid
Cervical Spine

Clinical Indicators of Surgical Outcomes After Laminoplasty for Patients With Cervical Ossification of the Posterior Longitudinal Ligament: A Prospective Multicenter Study

Nagoshi, Narihito MD, PhDa,b; Yoshii, Toshitaka MDb,c; Egawa, Satoru MDb,c; Sakai, Kenichiro MDb,d; Kusano, Kazuo MDb,e; Tsutsui, Shunji MDb,f; Hirai, Takashi MDb,c; Matsukura, Yu MDb,c; Wada, Kanichiro MDb,g; Katsumi, Keiichi MDb,h; Koda, Masao MDb,i; Kimura, Atsushi MDb,j; Furuya, Takeo MDb,k; Maki, Satoshi MDb,k; Nishida, Norihiro MDb,l; Nagamoto, Yukitaka MDb,m; Oshima, Yasushi MDb,n; Ando, Kei MDb,o; Nakashima, Hiroaki MDb,o; Takahata, Masahiko MDb,p; Mori, Kanji MDb,q; Nakajima, Hideaki MDb,r; Murata, Kazuma MDb,s; Miyagi, Masayuki MDb,t; Kaito, Takashi MDb,u; Yamada, Kei MDb,v; Banno, Tomohiro MDb,w; Kato, Satoshi MDb,x; Ohba, Tetsuro MDb,y; Inami, Satoshi MDb,z; Fujibayashi, Shunsuke MDb,aa; Katoh, Hiroyuki MDb,bb; Kanno, Haruo MDb,cc; Watanabe, Kota MDa,b; Taneichi, Hiroshi MDb,z; Imagama, Shiro MDb,o; Kawaguchi, Yoshiharu MDb,dd; Takeshita, Katsushi MDb,j; Nakamura, Masaya MDa,b; Matsumoto, Morio MDa,b; Yamazaki, Masashi MDb,i; Okawa, Atsushi MDb,c

Author Information
doi: 10.1097/BRS.0000000000004359
  • Buy

Abstract

© 2022 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.