Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid
OBSTETRICS: GENETICS

Identifying Occult Maternal Malignancies From 1.93 Million Pregnant Women Undergoing Noninvasive Prenatal Screening Tests

Ji, Xing; Li, Jia; Huang, Yonghua; Sung, Pi-Lin; Yuan, Yuying; Liu, Qiang; Chen, Yan; Ju, Jia; Zhou, Yafeng; Huang, Shujia; Chen, Fang; Han, Yuan; Yuan, Wen; Fan, Cheng; Zhao, Qiang; Wu, Haitao; Feng, Suihua; Liu, Weiqiang; Li, Zhihua; Chen, Jingsi; Chen, Min; Yao, Hong; Zeng, Li; Ma, Tao; Fan, Shushu; Zhang, Jinman; Yuen, Ka Yiu; Cheng, So Hin; Shan Chik, Irene Wing; Liu, Nien-Tzu; Zhu, Jianyu; Lin, Siyuan; Cao, Jeremy; Tong, Steve; Shan, Zhiyuan; Li, Wenyan; Hekmat, Mohammad Reza; Garshasbi, Masoud; Suela, Javier; Torres, Yaima; Cigudosa, Juan C.; Pérez Ruiz, F. J.; Rodríguez, Laura; García, Mónica; Bernik, Janez; Traven, Eva; Reš, Uršula; Tul, Nataša; Tseng, Ching-Fong; Zhao, Depeng; Sun, Luming; Pan, Qiong; Shen, Li; Dai, Mengyao; Wang, Yuying; Wang, Jian; Yang, Huanming; Yin, Ye; Duan, Tao; Zhu, Baosheng; Choolani, Mahesh; Jin, Xin; Chen, Yingwei; Mao, Mao

Author Information
Obstetrical & Gynecological Survey: March 2020 - Volume 75 - Issue 3 - p 155-157
doi: 10.1097/01.ogx.0000657372.14204.f0
  • Buy

Abstract

Copyright © 2020 Wolters Kluwer Health, Inc. All rights reserved.