Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Ovid Member Institutional Access
DEGENERATION AND REPAIR

Protective role of miR-23b-3p in kainic acid-induced seizure

Zhan, Lianbo; Yao, Yi; Fu, Huajun; Li, Zhenghui; Wang, Fengpeng; Zhang, Xiaobin; He, Wencan; Zheng, Weihong; Zhang, Yunwu; Zheng, Honghua

Author Information
doi: 10.1097/WNR.0000000000000610
  • Buy

Abstract

© 2016 Wolters Kluwer Health | Lippincott Williams & Wilkins