Journal Logo

You can read the full text of this article if you:

Institutional members access full text with Ovid®

SLEEP

Neuropeptide S mitigates spatial memory impairment induced by rapid eye movement sleep deprivation in rats

Zhao, Zhengqing; Huang, Liuqing; Wu, Huijuan; Li, Yanpeng; Zhang, Lin; Yin, You; Xiang, Zhenghua; Zhao, Zhongxin

Author Information
doi: 10.1097/WNR.0b013e328339b5f9
  • Buy

Abstract

© 2010 Lippincott Williams & Wilkins, Inc.