July 2012 - Volume 55 - Issue 1 - Contributor Index

Author:
Tam, Yuk H.
Author:
Tanou, Kalliopi
Author:
Thapar, Nikhil
Author:
Tominari, Kazue
Author:
Tonutti, Elio

Correlation Between IgA Tissue Transglutaminase Antibody Ratio and Histological Finding in Celiac Disease

Alessio, Maria G.; Tonutti, Elio; Brusca, Ignazio; More

Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition. 55(1):44-49, July 2012.

Author:
Tsui, Siu Y.