Secondary Logo

Editorial Board

​​​Editors
Barbara Riegel, PhD, RN, FAHA, FAAN
Professor
Edith Clemmer Steinbright Chair of Gerontology
University of Pennsylvania, School of Nursing
Philadelphia, Pennsylvania

Debra K. Moser, PhD, RN, FAHA, FAAN
Professor and Gill Chair of Cardiovascular Nursing
University of Kentucky, College of Nursing
Lexington, Kentucky
 
 
Special Features Editors
Progress in Prevention
Laura Hayman, PhD, RN, FAAN
Lola A. Coke, PhD, RN-BC, ACNS-BC, FAHA, FPCNA, FAAN
 

Pharmacology
Robert Lee Page II, PharmD, MSPH, FCCP, FAHA, BCPS
Sara Paul, DNP, FNP, FAHA​

CVN/AHA Liaison
Anne Fink, MSN, RN
Ruth Taylor-Piliae, PhD, RN, FAHA

Editorial Board
Mona A. Abed, PhD, RN
Bimbola Fola Akintade, PhD, MBA, MHA, ACNP-BC, CCRN
Nancy M. Albert, PhD, CCNS, CCRN, NE-BS, FAHA, FCCM
Cynthia Arslanian-Engoren, PhD, MSN, RN, ACNS-BC, FAHA
Kathy Berra, MSN, NP-BC, FAAN
Harleah G. Buck, PhD, RN, CHPN
Patricia Davidson, PhD, RN
Holli DeVon, PhD, RN
Victoria Vaughan Dickson, PhD, RN
Joann Eastwood, PhD, RN, CCNS, CNS
Jill Howie Esquivel PhD, RN, ACNP/FNP-BC
Laura L. Hayman, PhD, RN, FAAN​
Seongkum Heo, PhD, RN
Tiny Jaarsma, PhD, RN, NFESC​
Corrine Jurgens, PhD, RN, CS, ANP
Kathryn King, PhD, RN
Christopher S. Lee, PhD, RN

 
Terry Lennie, PhD, RN 
Sharon McKinley, PhD, RN
Jean C. McSweeney, PhD, RN
Philip Moons, PhD, RN
Sara Paul, DNP, FNP, FAHA
Robert Lee Page II, PharmD, MSPH, FCCP, FASHP, FASCP, FAHA, BCPS, CGP
Michelle Pelter, PhD, RN
Susan Pressler, PhD, RN, FAAN, FAHA
Jia-Rong Wu, PhD, RN
Todd Ruppar, PhD, RN, GCNS-BC, FAHA
Kristen Sethares, PhD
Eun Kyeung “Grace” Song, PhD, RN
Ercole Vellone, PhD, RN, FESC
Connie White-Williams, MSN, RN​
Jia-Rong Wu, PhD, RN

Emeritus

Kathleen Dracup, PhD, RN, FNP, FAAN
Sandra B. Dunbar, RN, DSN, FAAN
Barbara J. Fletcher, MN, RN, FAAN
Susan Frazier, PhD, RN