Secondary Logo

Journal Logo

CASE REPORT: PDF Only

Paraganglioma of the Cauda Equina Presenting with Erectile and Sphincter Dysfunction

Marcol, Wiesława, b, *; Kiwic, Grzegorza; Malinowska-Kołodziej, Izabelab; Kotulska, Katarzynab, c; Kotas, Adriana; Adamek, Dariuszd; Wysokiński, Tomasza

Author Information
Journal of the Chinese Medical Association: June 2009 - Volume 72 - Issue 6 - p 328-331
doi: 10.1016/S1726-4901(09)70380-6

    Abstract

    © 2009 by Lippincott Williams & Wilkins, Inc.