International Journal of Rehabilitation Research

Journal Logo

September 2023 - Volume 46 - Issue 3

  • Črt Marinček, Dobrivoje S. Stokic
  • 0342-5282
  • 1473-5660
  • 4 issues / year
  • 46 of 68 Rehabilitation (science)
    48 of 73 Rehabilitation (social sciences)
  • 1.7

Current Issue Highlights