Snowball-associated ocular injury – An unusual presentation : Indian Journal of Ophthalmology

Secondary Logo

Journal Logo

IJO Videos

Snowball-associated ocular injury – An unusual presentation

Sanjay, Srinivasan; Durgalaxmi, Modak1

Author Information
Indian Journal of Ophthalmology 70(12):p 4470, December 2022. | DOI: 10.4103/ijo.IJO_1805_22
  • Open

Abstract

References

1. Agervi P, Dolk A. Snöboll mot ögat--är det farligt? Liten risk för synnedsättning [A snowball hitting the eye--is it dangerous?A small risk of visual loss]. Lakartidningen 1996 03 13 93 11 1031–2 Swedish.
2. Niiranen M, Raivio I. Eye injuries in children. Br J Ophthalmol 1981 06 65 6 436–8 doi:10.1136/bjo.65.6.436.
Copyright: © 2022 Indian Journal of Ophthalmology