Editorial Board : Indian Journal of Nuclear Medicine

Secondary Logo

Journal Logo

Editorial Board

Editor-in-Chief

Dr. Rakesh Kumar (New Delhi)

Editors

Dr. Anish Bhattacharya (PGIMER, Chandigarh)
Dr. Archi Agrawal (Mumbai)
Dr. Kanhaiya Lal Agrawal (Bhubaneswar)

Advisors to Editorial Board

Dr. Baljinder Singh (President-SNMI)
Dr. Ramesh Asopa (Mumbai)
Dr. Vibhudutta Awasthi (USA)
Dr. CS Bal (Delhi)
Dr. Sharmila Bannerjee (Mumbai)
Dr. Sandip Basu (Mumbai)
Dr. Jamshed B Bomanji (UK)
Dr. PS Choudhury (Delhi)
Dr. Sanjay Gambhir (Lucknow)
Dr. Gopinath Gnanasegaran (UK)
Dr. Narainder Gupta (USA)
Dr. Rodney Hicks (Australia)
Dr. Michael Hofman (Australia)
Dr. (Brig.) MJ Jacob (Delhi)
Dr. Diwakar Jain (USA)
Dr. Shoukat H Khan (Srinagar)
Dr. Rakesh Kumar (New Delhi)
Dr. Vikram Lele (Mumbai)
Dr. Homer Macapinlac (USA)
Dr. Gaurav Malhotra (Mumbai)
Dr. Anil K Mishra (Delhi)
Dr. Anupam Mondal (Delhi)
Dr. Regi Oommen (Vellore)
Dr. GS Pant (Delhi)
Dr. Chetan Patel (Delhi)
Dr. E Prabhu (Chennai)
Dr. PK Pradhan (Lucknow)
Dr. Nilendu Purandare (Mumbai)
Dr. MGR Rajan (Mumbai)
Dr. N Ramamoorthy (Mumbai)
Dr. Venkatesh Rangarajan (Mumbai)
Dr. Kavitha D Reddy (Hyderabad)
Dr. Nand Relan (USA)
Dr. Anshu Rajnish Sharma (Mumbai)
Dr. Ashwani Sood (Chandigarh)
Dr. Shanmugha Sundram (Kochi)
Dr. Madhukar Thakur (USA)
Dr. Sobhan Vinjamuri (UK)

Members of Editorial Board

Dr. Parag Aland (Mumbai)
Dr. Dhritiman Chakraborty (Kolkata)
Dr. Murthy Chamarthy (USA)
Dr. Vandana Dhingra (Rishikesh)
Dr. Dhanapathi Halanaik (Puducherry)
Dr. CNB Harisankar (Thrissur)
Dr. Julie Hephzibah (Vellore)
Dr. Ashish Kumar Jha (Mumbai)
Dr. Prathamesh Joshi (Aurangabad
Dr. TC Kalawat (Tirupati)
Dr. Raghava Kashyap (Visakhapatnam)
Dr. Subhash Kheruka (Lucknow)
Dr. Basant Malpani (Mumbai
Dr. Deepanjan Mitra (Kolkata)
Dr. Anirban Mukherjee (Kolkata)
Dr. Manishi L Narayan (Rishikesh)
Dr. Anil Kumar Pandey (Delhi)
Dr. Nandini Pandit (Puducherry)
Dr. RV Parameswaran (Bengaluru
Dr. Ashwin Singh Parihar (Chandigarh)
Dr. Ameya Puranik (Mumbai)
Dr. Sneha Shah (Mumbai)
Dr. Punit Sharma (Kolkata)
Dr. Rajnish Sharma (Delhi)
Dr. Harkirat Singh Sidhu (Pune)
Dr. Arun Sasikumar (Thiruvanathapuram)
Dr. Shamim A Shamim (New Delhi)
Dr. Sarika Sharma Prashar (Chandigarh)
Dr. Jaya Shukla (Chandigarh)
Dr. Harmandeep Singh (Chandigarh
Dr. HV Sunil (Bengaluru)
Dr. Amol M. Takalkar (USA)
Dr. Pankaj Tandon (Mumbai)
Dr. Madhavi Tripathi (Delhi)