SIRT3 restricts hepatitis B virus transcription and replication through epigenetic regulation of covalently closed circular DNA involving suppressor of variegation 3‐9 homolog 1 and SET domain containing 1A histone methyltransferases : Hepatology

Secondary Logo

Journal Logo

Original Articles: VIRAL HEPATITIS

SIRT3 restricts hepatitis B virus transcription and replication through epigenetic regulation of covalently closed circular DNA involving suppressor of variegation 3‐9 homolog 1 and SET domain containing 1A histone methyltransferases

Ren, Ji‐Hua1; Hu, Jie‐Li1,2; Cheng, Sheng‐Tao1; Yu, Hai‐Bo1; Wong, Vincent Kam Wai3; Law, Betty Yuen Kwan3; Yang, Yong‐Feng4; Huang, Ying1; Liu, Yi1; Chen, Wei‐Xian5; Cai, Xue‐Fei1; Tang, Hua1; Hu, Yuan1; Zhang, Wen‐Lu1; Liu, Xiang1; Long, Quan‐Xin1; Zhou, Li6; Tao, Na‐Na1; Zhou, Hong‐Zhong1; Yang, Qiu‐Xia1; Ren, Fang1; He, Lin1; Gong, Rui1; Huang, Ai‐Long*,1,2; Chen, Juan*,1

Author Information
Hepatology 68(4):p 1260-1276, October 2018. | DOI: 10.1002/hep.29912

Abstract

© 2018 by the American Association for the Study of Liver Diseases.

Full Text Access for Subscribers:

You can read the full text of this article if you:

Access through Ovid