Articles by Feng-yong Li, MD

Long-Term Outcomes of Vaginoplasty With Autologous Buccal Micromucosa

Li, Feng-yong; Xu, Yan-sheng; Zhou, Chuan-de; More

Obstetrics & Gynecology. 123(5):951-956, May 2014.