Top-Cited Articles (2019- )

(Note: searching results on 8th Jan 2021)

Article Title Authors Publication Date Publication Year  Volume Issue Start Page End Page DOI Times Cited, WoS Core
Clinical characteristics of novel coronavirus cases in tertiary hospitals in Hubei Province Liu, Kui; Fang, Yuan-Yuan; Deng, Yan; Liu, Wei; Wang, Mei-Fang; Ma, Jing-Ping; Xiao, Wei; Wang, Ying-Nan; Zhong, Min-Hua; Li, Cheng-Hong; Li, Guang-Cai; Liu, Hui-Guo MAY 5 2020 2020 133 9 1025 1031 10.1097/CM9.0000000000000744 292
Persistence and clearance of viral RNA in 2019 novel coronavirus disease rehabilitation patients Ling, Yun; Xu, Shui-Bao; Lin, Yi-Xiao; Tian, Di; Zhu, Zhao-Qin; Dai, Fa-Hui; Wu, Fan; Song, Zhi-Gang; Huang, Wei; Chen, Jun; Hu, Bi-Jie; Wang, Sheng; Mao, En-Qiang; Zhu, Lei; Zhang, Wen-Hong; Lu, Hong-Zhou MAY 5 2020 2020 133 9 1039 1043 10.1097/CM9.0000000000000774 225
Analysis of factors associated with disease outcomes in hospitalized patients with 2019 novel coronavirus disease Liu Wei; Tao Zhao-Wu; Wang Lei; Yuan Ming-Li; Liu Kui; Zhou Ling; Wei Shuang; Deng Yan; Liu Jing; Liu Hui-Guo; Yang Ming; Hu Yi MAY 5 2020 2020 133 9 1032 1038 10.1097/CM9.0000000000000775 219
Identification of a novel coronavirus causing severe pneumonia in human: a descriptive study Ren, Li-Li; Wang, Ye-Ming; Wu, Zhi-Qiang; Xiang, Zi-Chun; Guo, Li; Xu, Teng; Jiang, Yong-Zhong; Xiong, Yan; Li, Yong-Jun; Li, Xing-Wang; Li, Hui; Fan, Guo-Hui; Gu, Xiao-Ying; Xiao, Yan; Gao, Hong; Xu, Jiu-Yang; Yang, Fan; Wang, Xin-Ming; Wu, Chao; Chen, Lan; Liu, Yi-Wei; Liu, Bo; Yang, Jian; Wang, Xiao-Rui; Dong, Jie; Li, Li; Huang, Chao-Lin; Zhao, Jian-Ping; Hu, Yi; Cheng, Zhen-Shun; Liu, Lin-Lin; Qian, Zhao-Hui; Qin, Chuan; Jin, Qi; Cao, Bin; Wang, Jian-Wei MAY 5 2020 2020 133 9 1015 1024 10.1097/CM9.0000000000000722 197
Clinical characteristics of fatal and recovered cases of coronavirus disease 2019 in Wuhan, China: a retrospective study Deng, Yan; Liu, Wei; Liu, Kui; Fang, Yuan-Yuan; Shang, Jin; Zhou, Ling; Wang, Ke; Leng, Fan; Wei, Shuang; Chen, Lei; Liu, Hui-Guo JUN 5 2020 2020 133 11 1261 1267 10.1097/CM9.0000000000000824 164
Repurposing of clinically approved drugs for treatment of coronavirus disease 2019 in a 2019-novel coronavirus-related coronavirus model Fan, Hua-Hao; Wang, Li-Qin; Liu, Wen-Li; An, Xiao-Ping; Liu, Zhen-Dong; He, Xiao-Qi; Song, Li-Hua; Tong, Yi-Gang MAY 5 2020 2020 133 9 1051 1056 10.1097/CM9.0000000000000797 53
Diagnosis and Treatment Protocol for Novel Coronavirus Pneumonia (Trial Version 7) [Anonymous] MAY 5 2020 2020 133 9 1087 1095 10.1097/CM9.0000000000000819 43
Effectiveness of glucocorticoid therapy in patients with severe coronavirus disease 2019: protocol of a randomized controlled trial Qin, Yuan-Yuan; Zhou, Yi-Hong; Lu, Yan-Qiu; Sun, Feng; Yang, Sen; Harypursat, Vijay; Chen, Yao-Kai MAY 5 2020 2020 133 9 1080 1086 10.1097/CM9.0000000000000791 29
Distribution of the COVID-19 epidemic and correlation with population emigration from Wuhan, China Chen Ze-Liang; Zhang Qi; Lu Yi; Guo Zhong-Min; Zhang Xi; Zhang Wen-Jun; Guo Cheng; Liao Cong-Hui; Li Qian-Lin; Han Xiao-Hu; Lu Jia-Hai MAY 5 2020 2020 133 9 1044 1050 10.1097/CM9.0000000000000782 28
Lung transplantation as therapeutic option in acute respiratory distress syndrome for coronavirus disease 2019-related pulmonary fibrosis Chen, Jing-Yu; Qiao, Kun; Liu, Feng; Wu, Bo; Xu, Xin; Jiao, Guo-Qing; Lu, Rong-Guo; Li, Hui-Xing; Zhao, Jin; Huang, Jian; Yang, Yi; Lu, Xiao-Jie; Li, Jia-Shu; Jiang, Shu-Yun; Wang, Da-Peng; Hu, Chun-Xiao; Wang, Gui-Long; Huang, Dong-Xiao; Jiao, Guo-Hui; Wei, Dong; Ye, Shu-Gao; Huang, Jian-An; Zhou, Li; Zhang, Xiao-Qin; He, Jian-Xing JUN 20 2020 2020 133 12 1390 1396 10.1097/CM9.0000000000000839 26
Effects and mechanisms of innate immune molecules on inhibiting nasopharyngeal carcinoma Xiong, Fang; Deng, Su; Huang, Hong-Bin; Li, Xia-Yu; Zhang, Wen-Ling; Liao, Qian-Jin; Ma, Jian; Li, Xiao-Ling; Xiong, Wei; Li, Gui-Yuan; Zeng, Zhao-Yang; Guo, Can MAR 20 2019 2019 132 6 749 752 10.1097/CM9.0000000000000132 23
Long noncoding RNA LINC00520 prevents the progression of cutaneous squamous cell carcinoma through the inactivation of the PI3K/Akt signaling pathway by downregulating EGFR Mei, Xue-Ling; Zhong, Shan FEB 20 2019 2019 132 4 454 465 10.1097/CM9.0000000000000070 18
Recommendations for respiratory rehabilitation in adults with coronavirus disease 2019 Zhao, Hong-Mei; Xie, Yu-Xiao; Wang, Chen JUL 5 2020 2020 133 13 1595 1602 10.1097/CM9.0000000000000848 14
Interpretations of Diagnosis and Treatment Protocol for Novel Coronavirus Pneumonia (Trial Version 7) Zhao, Jing-Ya; Yan, Jia-Yang; Qu, Jie-Ming JUN 5 2020 2020 133 11 1347 1349 10.1097/CM9.0000000000000866 13
A confirmed asymptomatic carrier of 2019 novel coronavirus Luo, Si-Hui; Liu, Wei; Liu, Zhen-Jun; Zheng, Xue-Ying; Hong, Chang-Xing; Liu, Zhi-Rong; Liu, Jian; Weng, Jian-Ping MAY 5 2020 2020 133 9 1123 1125 10.1097/CM9.0000000000000798 13
Comparative effectiveness and safety of ribavirin plus interferon-alpha, lopinavir/ritonavir plus interferon-alpha, and ribavirin plus lopinavir/ritonavir plus interferon-alpha in patients with mild to moderate novel coronavirus disease 2019: study protocol Zeng, Yan-Ming; Xu, Xiao-Lei; He, Xiao-Qing; Tang, Sheng-Quan; Li, Yao; Huang, Yin-Qiu; Harypursat, Vijay; Chen, Yao-Kai MAY 5 2020 2020 133 9 1132 1134 10.1097/CM9.0000000000000790 12
Characteristic dysbiosis of gut microbiota of Chinese patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome by an insight into the pan-microbiome Wang, Zhe; Xu, Con Min; Liu, Yi-Xuan; Wang, Xiao-Qi; Zhang, Lu; Li, Mo; Zhu, Shi-Wei; Xie, Zhong-Jie; Wang, Pei-Hong; Duan, Li-Ping; Zhu, Huai-Qiu APR 20 2019 2019 132 8 889 904 10.1097/CM9.0000000000000192 12
DL-3-n-butylphthalide protects the blood-brain barrier against ischemia/hypoxia injury via upregulation of tight junction proteins Ye, Zhan-Ying; Xing, Han-Ying; Wang, Bei; Liu, Min; Lv, Pei-Yuan JUN 5 2019 2019 132 11 1344 1353 10.1097/CM9.0000000000000232 11
Single-cell RNA sequencing data suggest a role for angiotensin-converting enzyme 2 in kidney impairment in patients infected with 2019-novel coronavirus Deng, Yi-Yao; Zheng, Ying; Cai, Guang-Yan; Chen, Xiang-Mei; Hong, Quan MAY 5 2020 2020 133 9 1129 1131 10.1097/CM9.0000000000000783 9
Circular RNAs: from biogenesis and function to diseases Li, Dong; Yang, Yan; Li, Ze-Qin; Li, Lin-Cai; Zhu, Xiao-Hua OCT 20 2019 2019 132 20 2457 2464 10.1097/CM9.0000000000000465 9
Identification of microRNAs as novel biomarkers for esophageal squamous cell carcinoma: a study based on The Cancer Genome Atlas (TCGA) and bioinformatics Li, Cheng-Yun; Zhang, Wen-Wen; Xiang, Ji-Lian; Wang, Xing-Hua; Li, Jin; Wang, Jun-Ling SEP 20 2019 2019 132 18 2213 2222 10.1097/CM9.0000000000000427 9
Artificial intelligence in dermatology: past, present, and future Li, Cheng-Xu; Shen, Chang-Bing; Xue, Ke; Shen, Xue; Jing, Yan; Wang, Zi-Yi; Xu, Feng; Meng, Ru-Song; Yu, Jian-Bin; Cui, Yong SEP 5 2019 2019 132 17 2017 2020 10.1097/CM9.0000000000000372 8
Effects of propofol, dexmedetomidine, and midazolam on postoperative cognitive dysfunction in elderly patients: a randomized controlled preliminary trial Li, Wei-Xia; Luo, Ru-Yi; Chen, Chao; Li, Xiang; Ao, Jing-Sheng; Liu, Yue; Yin, Yi-Qing FEB 20 2019 2019 132 4 437 445 10.1097/CM9.0000000000000098 8
Recent progress in Helicobacter pylori treatment Hu, Yi; Zhu, Yin; Lu, Nong-Hua FEB 5 2020 2020 133 3 335 343 10.1097/CM9.0000000000000618 7
Intestinal microbiota composition in patients with amyotrophic lateral sclerosis: establishment of bacterial and archaeal communities analyses Zhai, Chao-Di; Zheng, Jie-Jiao; An, Bing-Chen; Huang, Hong-Fang; Tan, Zhou-Chun AUG 5 2019 2019 132 15 1815 1822 10.1097/CM9.0000000000000351 7
Effects of probiotics and prebiotics on intestinal microbiota in mice with acute colitis based on 16S rRNA gene sequencing Wang, Ya-Nan; Meng, Xiang-Chen; Dong, Yi-Fan; Zhao, Xin-Hua; Qian, Jia-Ming; Wang, Hong-Ying; Li, Jing-Nan AUG 5 2019 2019 132 15 1833 1842 10.1097/CM9.0000000000000308 7
Endothelial glycocalyx as a potential theriapeutic target in organ injuries Cao, Rui-Na; Tang, Li; Xia, Zhong-Yuan; Xia, Rui APR 20 2019 2019 132 8 963 975 10.1097/CM9.0000000000000177 7
Detection of serum immunoglobulin M and immunoglobulin G antibodies in 2019 novel coronavirus infected patients from different stages Gao, Hui-Xia; Li, Ya-Nan; Xu, Zun-Gui; Wang, Yu-Ling; Wang, Hai-Bin; Cao, Jin-Feng; Yuan, De-Qin; Li, Li; Xu, Yi; Zhang, Zhi; Huang, Ying; Lu, Jian-Hua; Liu, Yu-Zhen; Dai, Er-Hei JUN 20 2020 2020 133 12 1479 1480 10.1097/CM9.0000000000000820 6
High-frequency ultrasound features of basal cell carcinoma and its association with histological recurrence risk Wang, Shi-Qi; Liu, Jie; Zhu, Qing-Li; Zhao, Chen-Yang; Qu, Tao; Li, Feng; Wortsman, Ximena; Jin, Hong-Zhong SEP 5 2019 2019 132 17 2021 2026 10.1097/CM9.0000000000000369 6
Dermoscopy in China: current status and future prospective Shen, Xue; Yu, Rui-Xing; Shen, Chang-Bing; Li, Cheng-Xu; Jing, Yan; Zheng, Ya-Jie; Wang, Zi-Yi; Xue, Ke; Xu, Feng; Yu, Jian-Bin; Meng, Ru-Song; Cui, Yong SEP 5 2019 2019 132 17 2096 2104 10.1097/CM9.0000000000000396 6
Thermal effect of holmium laser lithotripsy under ureteroscopy Wang, Xin-Kun; Jiang, Zhi-Qiang; Tan, Jing; Yin, Guang-Ming; Huang, Kai AUG 20 2019 2019 132 16 2004 2007 10.1097/CM9.0000000000000300 6
Risk factors for acute kidney injury in patients with acute myocardial infarction Wang, Cong; Pei, Yuan-Yuan; Ma, Yun-Hui; Ma, Xiao-Lu; Liu, Zhi-Wei; Zhu, Ji-Hong; Li, Chun-Sheng JUL 20 2019 2019 132 14 1660 1665 10.1097/CM9.0000000000000293 6
Facing a new challenge: the adverse effects of antibiotics on gut microbiota and host immunity Zhang, Sheng; Chen, De-Chang MAY 20 2019 2019 132 10 1135 1138 10.1097/CM9.0000000000000245 6
Comparing the effects of depression, anxiety, and comorbidity on quality-of-life, adverse outcomes, and medical expenditure in Chinese patients with acute coronary syndrome Xia, Kun; Wang, Le-Feng; Yang, Xin-Chun; Jiang, Hong-Yan; Zhang, Li-Jing; Yao, Dao-Kuo; Hu, Da-Yi; Ding, Rong-Jing MAY 5 2019 2019 132 9 1045 1052 10.1097/CM9.0000000000000215 6
Perioperative acupuncture medicine: a novel concept instead of acupuncture anesthesia Yuan, Wei; Wang, Qiang MAR 20 2019 2019 132 6 707 715 10.1097/CM9.0000000000000123 6
Enhanced recovery after surgery protocols in functional endoscopic sinus surgery for patients with chronic rhinosinusitis with nasal polyps: a randomized clinical trial Wu, Xi-Fu; Kong, Wei-Feng; Wang, Wei-Hao; Yuan, Lian-Xiong; Xu, Hui-Qing; Qi, Min; Zhou, Shao-Li; Yang, Qin-Tai FEB 5 2019 2019 132 3 253 258 10.1097/CM9.0000000000000060 6
DNMT3A/3B overexpression might be correlated with poor patient survival, hypermethylation and low expression of ESR1/PGR in endometrioid carcinoma: an analysis of The Cancer Genome Atlas He, Dan; Wang, Xiao; Zhang, Yan; Zhao, Jian; Han, Rui; Dong, Ying JAN 20 2019 2019 132 2 161 170 10.1097/CM9.0000000000000054 6
Nanjing consensus on methodology of washed microbiota transplantation Shi, Qiang OCT 5 2020 2020 133 19 2330 2332 10.1097/CM9.0000000000000954 5
A minimally invasive alternative for the treatment of nutcracker syndrome using individualized three-dimensional printed extravascular titanium stents Wang, He; Guo, Yi-Tong; Jiao, Yong; He, Da-Li; Wu, Bin; Yuan, Li-Jun; Li, Yan-Yan; Yang, Yong; Cao, Tie-Sheng; Zhang, Bo JUN 20 2019 2019 132 12 1454 1460 10.1097/CM9.0000000000000255 5
Application and prospects of butylphthalide for the treatment of neurologic diseases Chen, Xi-Qian; Qiu, Ke; Liu, Hui; He, Qiang; Bai, Jia-Hui; Lu, Wei JUN 20 2019 2019 132 12 1467 1477 10.1097/CM9.0000000000000289 5
Recurrence of Helicobacter pylori infection: incidence and influential factors Xue, Yan; Zhou, Li-Ya; Lu, Hao-Ping; Liu, Jin-Zhe APR 5 2019 2019 132 7 765 771 10.1097/CM9.0000000000000146 5
Treatment response between Asian and non-Asian patients with type 2 diabetes: is there any similarity or difference? Cai, Xiao-Ling; Ji, Li-Nong JAN 5 2019 2019 132 1 1 3 10.1097/CM9.0000000000000012 5
High-throughput sequencing for confirmation of suspected 2019-nCoV infection identified by fluorescence quantitative polymerase chain reaction Guan, Wen-Da; Chen, Li-Ping; Ye, Feng; Ye, Dan; Wu, Shi-Guan; Zhou, Hong-Xia; He, Jia-Yang; Yang, Chun-Guang; Zeng, Zhi-Qi; Wang, Yu-Tao; Li, Run-Feng; Du, Qiu-Ling; Liang, Xiao-Li; Ma, Qin-Hai; Yang, Zi-Feng JUN 5 2020 2020 133 11 1385 1386 10.1097/CM9.0000000000000792 4
Six weeks into the 2019 coronavirus disease outbreak: it is time to consider strategies to impede the emergence of new zoonotic infections Harypursat, Vijay; Chen, Yao-Kai MAY 5 2020 2020 133 9 1118 1120 10.1097/CM9.0000000000000760 4
Gut hormones in microbiota-gut-brain cross-talk Sun, Li-Juan; Li, Jing-Nan; Nie, Yong-Zhan APR 5 2020 2020 133 7 826 833 10.1097/CM9.0000000000000706 4
Establishment and application of an artificial intelligence diagnosis system for pancreatic cancer with a faster region-based convolutional neural network Liu, Shang-Long; Li, Shuo; Guo, Yu-Ting; Zhou, Yun-Peng; Zhang, Zheng-Dong; Li, Shuai; Lu, Yun DEC 5 2019 2019 132 23 2795 2803 10.1097/CM9.0000000000000544 4
Pathogenesis, disease course, and prognosis of adult-onset Still's disease: an update and review Wang, Meng-Yan; Jia, Jin-Chao; Yang, Cheng-De; Hu, Qiong-Yi DEC 5 2019 2019 132 23 2856 2864 10.1097/CM9.0000000000000538 4
Involvement of phosphatase and tensin homolog-induced putative kinase 1-Parkin-mediated mitophagy in septic acute kidney injury Dai, Xin-Gui; Xu, Wei; Li, Tao; Lu, Jia-Ying; Yang, Yang; Li, Qiong; Zeng, Zhen-Hua; Ai, Yu-Hang OCT 5 2019 2019 132 19 2340 2347 10.1097/CM9.0000000000000448 4
Surgical complexity and prognostic outcome of small volume renal cell carcinoma with high-level venous tumor thrombus and large volume renal cell carcinoma with low-level thrombus Liu, Zhuo; Zhao, Xun; Zhang, Hong-Xian; Li, Li-Wei; Tang, Shi-Ying; Wang, Guo-Liang; Zhang, Shu-Dong; Wang, Shu-Min; Ma, Lu-Lin; Tian, Xiao-Jun AUG 5 2019 2019 132 15 1780 1787 10.1097/CM9.0000000000000352 4
Prevalence of osteoporotic vertebral fracture among community-dwelling elderly in Shanghai Gao, Chao; Xu, Yang; Li, Li; Gu, Wen-Qin; Yi, Chun-Tao; Zhu, Qiong; Gu, Hong-An; Chen, Bi-Hua; Wang, Qing-Qing; Tang, Feng; Xu, Ju-Liang; Hou, Jian-Miao; Song, Hui-Jiang; Wang, Hui; Wang, Zhi-Liang; Zhang, Zhen-Lin JUL 20 2019 2019 132 14 1749 1751 10.1097/CM9.0000000000000332 4
Plasma levels of receptor interacting protein kinase-3 correlated with coronary artery disease Hu, Xiao-Min; Chen, Xi; Pang, Hai-Yu; Liu, Hong-Hong; Chen, Pei-Pei; Shi, Jing-Lin; Tang, Si; Wu, Zhi-Hong; Zhang, Shu-Yang JUN 20 2019 2019 132 12 1400 1405 10.1097/CM9.0000000000000225 4
Clinical characteristics and outcomes of hypersensitivity pneumonitis: a population-based study in China Wang, Li-Jing; Cai, Hou-Rong; Xiao, Yong-Long; Wang, Yang; Cao, Meng-Shu JUN 5 2019 2019 132 11 1283 1292 10.1097/CM9.0000000000000256 4
Clinical deep remission and related factors in a large cohort of patients with rheumatoid arthritis Liu, Jia-Jia; Li, Ru; Gan, Yu-Zhou; Zhang, Rui-Jun; Li, Jing; Cai, Yue-Ming; Zhao, Jin-Xia; Liao, Hua; Xu, Jing; Shi, Lian-Jie; Li, Ji; Li, Sheng-Guang; Sun, Xiao-Lin; He, Jing; Liu, Xu; Ye, Hua; Li, Zhan-Guo MAY 5 2019 2019 132 9 1009 1014 10.1097/CM9.0000000000000227 4
Peri-operative application of intra-aortic balloon pumping reduced in-hospital mortality of patients with coronary artery disease and left ventricular dysfunction He, Xiao-Yi; Gao, Chang-Qing APR 20 2019 2019 132 8 935 942 10.1097/CM9.0000000000000178 4
Broadening the phenotype of m.5703G > A mutation in mitochondrial tRNA(Asn) gene from mitochondrial myopathy to myoclonic epilepsy with ragged red fibers syndrome Fu, Jun; Ma, Ming-Ming; Pang, Mi; Yang, Liang; Li, Gang; Song, Jia; Zhang, Jie-Wen APR 5 2019 2019 132 7 865 867 10.1097/CM9.0000000000000151 4
Thyroid function reference ranges during pregnancy in a large Chinese population and comparison with current guidelines Yang, Xi; Meng, Yu; Zhang, Yong; Zhang, Chen; Guo, Fei; Yang, Shuai; Ding, Rong; Fan, Jian-Xia MAR 5 2019 2019 132 5 505 511 10.1097/CM9.0000000000000051 4
Efficacy and safety of antifibrinolytic agents in spinal surgery: a network meta-analysis Yuan, Lei; Zeng, Yan; Chen, Zhong-Qiang; Zhang, Xin-Ling; Mai, Shuo; Song, Pan; Tao, Li-Yuan MAR 5 2019 2019 132 5 577 588 10.1097/CM9.0000000000000108 4
Anti-inflammatory effects of Eucommia ulmoides Oliv. male flower extract on lipopolysaccharide-induced inflammation Wang, Jian-Ying; Chen, Xiao-Jun; Zhang, Lei; Pan, Ying-Yi; Gu, Zu-Xi; Yuan, Ying FEB 5 2019 2019 132 3 319 328 10.1097/CM9.0000000000000066 4
Differences in clinical characteristics, muscle mass, and physical performance among different frailty levels in Chinese older men Meng, Li; Shi, Hong; Shi, Jing; Yu, Pu-Lin; Xi, Huan FEB 5 2019 2019 132 3 352 355 10.1097/CM9.0000000000000035 4
Herbal medicine in the treatment of patients with type 2 diabetes mellitus Pang, Guo-Ming; Li, Fang-Xu; Yan, Yong; Zhang, Yin; Kong, Li-Li; Zhu, Pu; Wang, Kai-Feng; Zhang, Fang; Liu, Bin; Lu, Cheng JAN 5 2019 2019 132 1 78 85 10.1097/CM9.0000000000000006 4
Radiological features of traumatic vertebral endplate fracture: an analysis of 194 cases with 263 vertebral fractures Wang, Xiao-Rong; Xu, Fei-Rong; Huang, Qiu-Li; Wang, Yi Xiang J. NOV 20 2020 2020 133 22 2696 2702 10.1097/CM9.0000000000000919 3
From NAFLD to MAFLD: a redefining moment for fatty liver disease Zheng, Kenneth I.; Fan, Jian-Gao; Shi, Jun-Ping; Wong, Vincent Wai-Sun; Eslam, Mohammed; George, Jacob; Zheng, Ming-Hua OCT 5 2020 2020 133 19 2271 2273 10.1097/CM9.0000000000000981 3
Non-invasive respiratory support for patients with novel coronavirus pneumonia: clinical efficacy and reduction in risk of infection transmission Xia, Jin-Gen; Zhao, Jian-Ping; Cheng, Zhen-Shun; Hu, Yi; Duan, Jun; Zhan, Qing-Yuan MAY 5 2020 2020 133 9 1109 1111 10.1097/CM9.0000000000000761 3
From severe acute respiratory syndrome-associated coronavirus to 2019 novel coronavirus outbreak: similarities in the early epidemics and prediction of future trends Chen, Ze-Liang; Zhang, Wen-Jun; Lu, Yi; Guo, Cheng; Guo, Zhong-Min; Liao, Cong-Hui; Zhang, Xi; Zhang, Yi; Han, Xiao-Hu; Li, Qian-Lin; Lu, Jia-Hai MAY 5 2020 2020 133 9 1112 1114 10.1097/CM9.0000000000000776 3
Extracorporeal membrane oxygenation support in 2019 novel coronavirus disease: indications, timing, and implementation Li, Min; Gu, Si-Chao; Wu, Xiao-Jing; Xia, Jin-Gen; Zhang, Yi; Zhan, Qing-Yuan MAY 5 2020 2020 133 9 1115 1117 10.1097/CM9.0000000000000778 3
Gut microbiota and metabolic syndrome Wang, Peng-Xu; Deng, Xin-Ru; Zhang, Chen-Hong; Yuan, Hui-Juan APR 5 2020 2020 133 7 808 816 10.1097/CM9.0000000000000696 3
Advances in the understanding of the intestinal micro-environment and inflammatory bowel disease Yan, Peng-Guang; Li, Jing-Nan APR 5 2020 2020 133 7 834 841 10.1097/CM9.0000000000000718 3
Association of platelet to lymphocyte ratio with in-hospital major adverse cardiovascular events and the severity of coronary artery disease assessed by the Gensini score in patients with acute myocardial infarction Li, Xue-Ting; Fang, Hao; Li, Dong; Xu, Feng-Qiang; Yang, Bin; Zhang, Rui; An, Yi FEB 20 2020 2020 133 4 415 423 10.1097/CM9.0000000000000650 3
Protocol on transcranial alternating current stimulation for the treatment of major depressive disorder: a randomized controlled trial Wang, Hong-Xing; Wang, Kun; Zhang, Wen-Rui; Zhao, Wen-Feng; Yang, Xiao-Tong; Wang, Li; Peng, Mao; Sun, Zhi-Chao; Xue, Qing; Jia, Yu; Li, Ning; Dong, Kai; Zhang, Qian; Zhan, Shu-Qin; Min, Bao-Quan; Fan, Chun-Qiu; Zhou, Ai-Hong; Song, Hai-Qing; Yin, Lu; Si, Tian-Mei; Huang, Jing; Lu, Jie; Leng, Hai-Xia; Ding, Wei-Jun; Liu, Yuan; Yan, Tian-Yi; Wang, Yu-Ping JAN 5 2020 2020 133 1 61 67 10.1097/CM9.0000000000000589 3
Lung transplantation in China between 2015 and 2018 Hu, Chun-Xiao; Chen, Wen-Hui; He, Jian-Xing; Jiang, Ge-Ning; Li, Xiao-Shan; Wei, Dong; Wu, Bo; Zhang, Ji; Wang, Chen; Chen, Jing-Yu DEC 5 2019 2019 132 23 2783 2789 10.1097/CM9.0000000000000543 3
Deep neural network-assisted computed tomography diagnosis of metastatic lymph nodes from gastric cancer Gao, Yuan; Zhang, Zheng-Dong; Li, Shuo; Guo, Yu-Ting; Wu, Qing-Yao; Liu, Shu-Hao; Yang, Shu-Jian; Ding, Lei; Zhao, Bao-Chun; Li, Shuai; Lu, Yun DEC 5 2019 2019 132 23 2804 2811 10.1097/CM9.0000000000000532 3
Validation of fatty liver index and hepatic steatosis index for screening of non-alcoholic fatty liver disease in adults with obstructive sleep apnea hypopnea syndrome Chen, Li-Da; Huang, Jie-Feng; Chen, Qing-Shi; Lin, Guo-Fu; Zeng, Hui-Xue; Lin, Xiao-Fen; Lin, Xue-Jun; Lin, Li; Lin, Qi-Chang NOV 20 2019 2019 132 22 2670 2676 10.1097/CM9.0000000000000503 3
Comments on Research trends of macrophage polarization: a bibliometric analysis Ho, Yuh-Shan NOV 20 2019 2019 132 22 2772 2772 10.1097/CM9.0000000000000499 3
Plant homeodomain finger protein 23 inhibits autophagy and promotes apoptosis of chondrocytes in osteoarthritis Li, Xiang; Yang, Xin; Maimaitijuma, Talatibaike; Cao, Xiang-Yu; Jiao, Yang; Wu, Hao; Meng, Zhi-Chao; Liu, Heng; Guan, Zhen-Peng; Cao, Yong-Ping NOV 5 2019 2019 132 21 2581 2587 10.1097/CM9.0000000000000402 3
Effect of adenovirus-mediated overexpression of PTEN on brain oxidative damage and neuroinflammation in a rat kindling model of epilepsy Wu, Zhi-Sheng; Huang, Wen-Li; Gong, Shu-Jie NOV 5 2019 2019 132 21 2628 2635 10.1097/CM9.0000000000000496 3
Law of dynamic deformation of bone Wang, Juan; Chen, Wei; Hou, Zhi-Yong; Lyu, Hong-Zhi; Zhu, Yan-Bin; Zhang, Ying-Ze NOV 5 2019 2019 132 21 2636 2637 10.1097/CM9.0000000000000483 3
Perinatal complications and live-birth outcomes following assisted reproductive technology: a retrospective cohort study Lei, Ling-Ling; Lan, Yong-Lian; Wang, Shu-Yu; Feng, Wei; Zhai, Zhi-Jin OCT 20 2019 2019 132 20 2408 2416 10.1097/CM9.0000000000000484 3
Association between iron deficiency and prevalence of thyroid autoimmunity in pregnant and non-pregnant women of childbearing age: a cross-sectional study Zhang, Han-Yi; Teng, Xiao-Chun; Shan, Zhong-Yan; Wang, Zhao-Jun; Li, Chen-Yan; Yu, Xiao-Hui; Mao, Jin-Yuan; Wang, Wei-Wei; Xie, Xiao-Chen; Teng, Wei-Ping SEP 20 2019 2019 132 18 2143 2149 10.1097/CM9.0000000000000409 3
Peripheral leukocyte count and risk of bleeding in patients with non-valvular atrial fibrillation taking dabigatran: a real-world study Zhou, Wei; Wang, Tao; Zhu, Ling-Juan; Wen, Ming-Hua; Hu, Li-Hua; Huang, Xiao; You, Chun-Jiao; Li, Ju-Xiang; Wu, Yan-Qing; Wu, Qing-Hua; Bao, Hui-Hui; Cheng, Xiao-Shu SEP 20 2019 2019 132 18 2150 2156 10.1097/CM9.0000000000000423 3
Acute exacerbation of idiopathic pulmonary fibrosis: usual interstitial pneumonitis vs. possible usual interstitial pneumonitis pattern Cao, Meng-Shu; Sheng, Jian; Wang, Tian-Zhen; Qiu, Xiao-Hua; Wang, Dong-Mei; Wang, Yang; Xiao, Yong-Long; Cai, Hou-Rong SEP 20 2019 2019 132 18 2177 2184 10.1097/CM9.0000000000000422 3
Anabolic-androgenic steroids and cardiovascular risk Liu, Jian-Di; Wu, Yan-Qing SEP 20 2019 2019 132 18 2229 2236 10.1097/CM9.0000000000000407 3
Role and mechanism of matrine alone and combined with acitretin for HaCaT cells and psoriasis-like murine models Jiang, Wei-Wei; Wang, Yi-Meng; Wang, Xiao-Yu; Zhang, Qian; Zhu, Si-Man; Zhang, Chun-Lei SEP 5 2019 2019 132 17 2079 2088 10.1097/CM9.0000000000000412 3
Congenital human cytomegalovirus infection and neurologic diseases in newborns Zhang, Xin-Yan; Fang, Feng SEP 5 2019 2019 132 17 2109 2118 10.1097/CM9.0000000000000404 3
Spreading of extended-spectrum beta-lactamase-producing Escherichia coli ST131 and Klebsiella pneumoniae ST11 in patients with pneumonia: a molecular epidemiological study Liu, Jing; Du, Shuai-Xian; Zhang, Jin-Nong; Liu, Shi-Han; Zhou, Ya-Ya; Wang, Xiao-Rong AUG 20 2019 2019 132 16 1894 1902 10.1097/CM9.0000000000000368 3
Determinants of prognosis in Talaromyces marneffei infections with respiratory system lesions Qiu, Ye; Zhang, Jian-Quan; Pan, Mian-Luan; Zeng, Wen; Tang, Shu-Dan; Tan, Cai-Mei AUG 20 2019 2019 132 16 1909 1918 10.1097/CM9.0000000000000345 3
Update on thyroid ultrasound: a narrative review from diagnostic criteria to artificial intelligence techniques Liang, Xiao-Wen; Cai, Yong-Yi; Yu, Jin-Sui; Liao, Jian-Yi; Chen, Zhi-Yi AUG 20 2019 2019 132 16 1974 1982 10.1097/CM9.0000000000000346 3
Current understanding of gut microbiota alterations and related therapeutic intervention strategies in heart failure Chen, Xi; Li, Han-Yu; Hu, Xiao-Min; Zhang, Yan; Zhang, Shu-Yang AUG 5 2019 2019 132 15 1843 1855 10.1097/CM9.0000000000000330 3
A population-based survey of gastroesophageal reflux disease in a region with high prevalence of esophageal cancer in China Wang, Kun; Zhang, Li; He, Zhong-Hu; Liu, Zuo-Jing; Zhang, Lu; Hu, Nan; Jin, Zhu; Ke, Yang; Duan, Li-Ping JUL 5 2019 2019 132 13 1516 1523 10.1097/CM9.0000000000000275 3
Regulatory factor X5 promotes hepatocellular carcinoma progression by transactivating tyrosine 3-monooxygenase/tryptophan 5-monooxygenase activation protein theta and suppressing apoptosis Chen, Dong-Bo; Zhao, Yang-Jing; Wang, Xue-Yan; Liao, Wei-Jia; Chen, Pu; Deng, Kang-Jian; Cong, Xu; Fei, Ran; Wu, Xu; Shao, Qi-Xiang; Wei, Lai; Xie, Xing-Wang; Chen, Hong-Song JUL 5 2019 2019 132 13 1572 1581 10.1097/CM9.0000000000000296 3
Role of intestinal microbiota and metabolites in inflammatory bowel disease Dong, Li-Na; Wang, Mu; Guo, Jian; Wang, Jun-Ping JUL 5 2019 2019 132 13 1610 1614 10.1097/CM9.0000000000000290 3
Potential predictors for mental stress-induced myocardial ischemia in patients with coronary artery disease Liu, Mei-Yan; Yang, Ya; Zhang, Li-Jun; Pu, Li-Hong; He, Dong-Fang; Liu, Jian-Yang; Hafeez, Adam; Ding, Yu-Chuan; Ma, Huan; Geng, Qing-Shan JUN 20 2019 2019 132 12 1390 1399 10.1097/CM9.0000000000000260 3
Drug resistance and pathogenic spectrum of patients coinfected with nontuberculous mycobacteria and human-immunodeficiency virus in Chengdu, China Wang, Dong-Mei; Liao, Yi; Li, Qing-Feng; Zhu, Ma; Wu, Gui-Hui; Xu, Yuan-Hong; Zhong, Jing; Luo, Jia; Li, Ying-Jie JUN 5 2019 2019 132 11 1293 1297 10.1097/CM9.0000000000000235 3
Overexpression of transcription factor EB regulates mitochondrial autophagy to protect lipopolysaccharide-induced acute lung injury Liu, Wei; Li, Cong-Cong; Lu, Xi; Bo, Li-Yan; Jin, Fa-Guang JUN 5 2019 2019 132 11 1298 1304 10.1097/CM9.0000000000000243 3
Co-existence of bla(OXA-23) and bla(VIM) in carbapenem-resistant Acinetobacter baumannii isolates belonging to global complex 2 in a Chinese teaching hospital Huang, Zi-Yan; Li, Jun; Shui, Jian; Wang, Hai-Chen; Hu, Yong-Mei; Zou, Ming-Xiang MAY 20 2019 2019 132 10 1166 1172 10.1097/CM9.0000000000000193 3
Resuscitation incoherence and dynamic circulation-perfusion coupling in circulatory shock He, Huai-Wu; Long, Yun; Liu, Da-Wei; Ince, Can MAY 20 2019 2019 132 10 1218 1227 10.1097/CM9.0000000000000221 3
Roles of short-chain fatty acids in kidney diseases Li, Ling-Zhi; Tao, Si-Bei; Ma, Liang; Fu, Ping MAY 20 2019 2019 132 10 1228 1232 10.1097/CM9.0000000000000228 3
Association between serum uric acid and large-nerve fiber dysfunction in type 2 diabetes: a cross-sectional study Jiang, Tian-Nan; Li, Yu-Feng; Huo, Li-Li; Zhang, Qian; Wang, Lian-Ying; Zhao, Cui-Ling; Liu, Li-Ge MAY 5 2019 2019 132 9 1015 1022 10.1097/CM9.0000000000000223 3
Comparision between portosystemic shunts and endoscopic therapy for prevention of variceal re-bleeding: a systematic review and meta-analysis Zhou, Guang-Peng; Sun, Li-Ying; Wei, Lin; Qu, Wei; Zeng, Zhi-Gui; Liu, Ying; Jiang, Yi-Zhou; Zhu, Zhi-Jun MAY 5 2019 2019 132 9 1087 1099 10.1097/CM9.0000000000000212 3
Urinary biomarkers of overactive bladder Tian, Xiao-Jun; Liu, Chang; Liu, Ke; Tang, Shi-Ying MAY 5 2019 2019 132 9 1104 1106 10.1097/CM9.0000000000000214 3
Efficacy of weight adjusted bone mineral content in osteoporosis diagnosis in Chinese female population Liu, Ting-Ting; Li, Xiao-Dan; Wang, Wen-Zhi; Zhang, Jian-Gao; Yang, Ding-Zhuo APR 5 2019 2019 132 7 772 781 10.1097/CM9.0000000000000143 3
Novel endoscopic findings as visualized by non-magnification endoscopy with linked color imaging are indicative of gastric intestinal metaplasia Min, Min; Dong, Teng-Hui; Liu, Yan; Bi, Yi-Liang; Ma, Cui-Yun APR 5 2019 2019 132 7 782 788 10.1097/CM9.0000000000000172 3
Heterotopic ossification after arthroscopy for hip impingement syndrome Gao, Guan-Ying; Zhang, Xin; Dai, Ling-Hui; Huang, Hong-Jie; Wu, Rui-Qi; Ju, Xiao-Dong; Mei, Yu; Niu, Xing-Yue; Wang, Jian-Quan; Xu, Yan APR 5 2019 2019 132 7 827 833 10.1097/CM9.0000000000000153 3
Relapsed 6q24-related transient neonatal diabetes mellitus successfully treated with sulfonylurea Fu, Jun-Ling; Wang, Tong; Xiao, Xin-Hua APR 5 2019 2019 132 7 846 848 10.1097/CM9.0000000000000147 3
Pharmacokinetic-pharmacodynamic analysis of ciprofloxacin in elderly Chinese patients with lower respiratory tract infections caused by Gram-negative bacteria Gai, Xiao-Yan; Bo, Shi-Ning; Shen, Ning; Zhou, Qing-Tao; Yin, An-Yue; Lu, Wei MAR 20 2019 2019 132 6 638 646 10.1097/CM9.0000000000000136 3
Interleukin-18 exacerbates skin inflammation and affects microabscesses and scale formation in a mouse model of imiquimod-induced psoriasis Niu, Xue-Li; Huang, Yu; Gao, Ya-Li; Sun, Yu-Zhe; Han, Yang; Chen, Hong-Duo; Gao, Xing-Hua; Qi, Rui-Qun MAR 20 2019 2019 132 6 690 698 10.1097/CM9.0000000000000140 3
Rules of anti-infection therapy for sepsis and septic shock Zhou, Xiang; Su, Long-Xiang; Zhang, Jia-Hui; Liu, Da-Wei; Long, Yun MAR 5 2019 2019 132 5 589 596 10.1097/CM9.0000000000000101 3
Artificial intelligence system of faster region-based convolutional neural network surpassing senior radiologists in evaluation of metastatic lymph nodes of rectal cancer Ding, Lei; Liu, Guang-Wei; Zhao, Bao-Chun; Zhou, Yun-Peng; Li, Shuai; Zhang, Zheng-Dong; Guo, Yu-Ting; Li, Ai-Qin; Lu, Yun; Yao, Hong-Wei; Yuan, Wei-Tang; Wang, Gui-Ying; Zhang, Dian-Liang; Wang, Lei FEB 20 2019 2019 132 4 379 387 10.1097/CM9.0000000000000095 3
A novel phenotype with splicing mutation identified in a Chinese family with desminopathy Fan, Peng; Lu, Chao-Xia; Dong, Xue-Qi; Zhu, Di; Yang, Kun-Qi; Liu, Ke-Qiang; Zhang, Di; Zhang, Ying; Meng, Xu; Tan, Hui-Qiong; Yu, Li-Tian; Dou, Ke-Fei; Liu, Ya-Xin; Zhang, Xue; Zhou, Xian-Liang JAN 20 2019 2019 132 2 127 134 10.1097/CM9.0000000000000001 3
De-escalation of anti-platelet therapy in patients with acute coronary syndromes undergoing percutaneous coronary intervention: a narrative review Han, Ya-Ling JAN 20 2019 2019 132 2 197 210 10.1097/CM9.0000000000000047 3
Necroptosis was found in a rat ischemia/reperfusion injury flap model Liu, Hao; Zhang, Ming-Zi; Liu, Yi-Fang; Dong, Xin-Hang; Hao, Yan; Wang, You-Bin JAN 5 2019 2019 132 1 42 50 10.1097/CM9.0000000000000005 3
Application of a novel porous tantalum implant in rabbit anterior lumbar spine fusion model: in vitro and in vivo experiments Lu, Ming; Xu, Song; Lei, Zi-Xiong; Lu, Dong; Cao, Wei; Huttula, Marko; Hou, Chang-He; Du, Shao-Hua; Chen, Wei; Dai, Shuang-Wu; Li, Hao-Miao; Jin, Da-Di JAN 5 2019 2019 132 1 51 62 10.1097/CM9.0000000000000030 3
Facial aesthetic fat graft retention rates after filtration, centrifugation, or sedimentation processing techniques measured using three-dimensional surface imaging devices Wang, Guan-Hui-Er; Zhao, Jian-Fang; Xue, Hong-Yu; Li, Dong JAN 5 2019 2019 132 1 69 77 10.1097/CM9.0000000000000016 3
Recent advances of miRNAs in the development and clinical application of gastric cancer Wu, Si-Ran; Wu, Qiong; Shi, Yong-Quan AUG 5 2020 2020 133 15 1856 1867 10.1097/CM9.0000000000000921 2
Climate change, air pollution, and allergic respiratory diseases: a call to action for health professionals Deng, Shi-Zhou; Jalaludin, Bin B.; Anto, Josep M.; Hess, Jeremy J.; Huang, Cun-Rui JUL 5 2020 2020 133 13 1552 1560 10.1097/CM9.0000000000000861 2
A demonstration project of Global Alliance against Chronic Respiratory Diseases: Prediction of interactions between air pollution and allergen exposure-the Mobile Airways Sentinel NetworK-Impact of air POLLution on Asthma and Rhinitis approach Sofiev, Mikhail; Palamarchuk, Yuliia; Bedard, Annabelle; Basagana, Xavier; Anto, Josep M.; Kouznetsov, Rostislav; Urzua, Rodrigo Delgado; Bergmann, Karl Christian; Fonseca, Joao A.; De Vries, Govert; Van Erd, Michiel; Annesi-Maesano, Isabella; Laune, Daniel; Pepin, Jean Louis; Jullian-Desayes, Ingrid; Zeng, Stephane; Czarlewski, Wienczyslawa; Bousquet, Jean JUL 5 2020 2020 133 13 1561 1567 10.1097/CM9.0000000000000916 2
Assessment of circulating tumor DNA in cerebrospinal fluid by whole exome sequencing to detect genomic alterations of glioblastoma Duan, Hao; Hu, Ji-Long; Chen, Zheng-He; Li, Jue-Hui; He, Zhen-Qiang; Wang, Zhen-Ning; Zhang, Guan-Hua; Guo, Xiao-Yu; Liang, Lun; Mou, Yong-Gao JUN 20 2020 2020 133 12 1415 1421 10.1097/CM9.0000000000000843 2
Expert consensus on management principles of orthopedic emergency in the epidemic of coronavirus disease 2019 Tang, Pei-Fu; Hou, Zhi-Yong; Wu, Xin-Bao; Zhang, Chang-Qing; Wang, Jun-Wen; Xing, Xin; Shao, Zeng-Wu; Yu, Ai-Xi; Wang, Gang; Chen, Bin; Zhang, Ping; Hu, Yan-Jun; Wang, Bo-Wei; Guo, Xiao-Dong; Tang, Xin; Zhou, Dong-Sheng; Liu, Fan; Chen, Ai-Mi; Zhang, Kun; Li, Kai-Nan; Zhu, Yan-Bin MAY 5 2020 2020 133 9 1096 1098 10.1097/CM9.0000000000000810 2
Advances in endocrine and targeted therapy for hormone-receptor-positive, human epidermal growth factor receptor 2-negative advanced breast cancer Shen, Le-Sang; Jin, Xiao-Yan; Wang, Xu-Meng; Tou, Lai-Zhen; Huang, Jian MAY 5 2020 2020 133 9 1099 1108 10.1097/CM9.0000000000000745 2
Chemokine-like factor-like MARVEL transmembrane domain-containing family in autoimmune diseases Duan, Hong-Ji; Li, Xin-Yi; Liu, Chang; Deng, Xiao-Li APR 20 2020 2020 133 8 951 958 10.1097/CM9.0000000000000747 2
Cardiovascular events in hyperuricemia population and a cardiovascular benefit-risk assessment of urate-lowering therapies: a systematic review and meta-analysis Zhao, Li; Cao, Ling; Zhao, Tian-Yi; Yang, Xue; Zhu, Xiao-Xia; Zou, He-Jian; Wan, Wei-Guo; Xue, Yu APR 20 2020 2020 133 8 982 993 10.1097/CM9.0000000000000682 2
Risk factors of interstitial lung diseases in clinically amyopathic dermatomyositis Gan, Yu-Zhou; Zhang, Li-Hua; Ma, Lin; Sun, Feng; Li, Yu-Hui; An, Yuan; Li, Zhan-Guo; Ye, Hua MAR 20 2020 2020 133 6 644 649 10.1097/CM9.0000000000000691 2
Richness of sputum microbiome in acute exacerbations of eosinophilic chronic obstructive pulmonary disease Qi, Yu-Jing; Sun, Xue-Jiao; Wang, Zhe; Bin, Yan-Fei; Li, Ying-Hua; Zhong, Xiao-Ning; Bai, Jing; Deng, Jing-Min; He, Zhi-Yi MAR 5 2020 2020 133 5 542 551 10.1097/CM9.0000000000000677 2
Perioperative anaphylaxis: a potential hazard to the safety of surgical patients Zou, Yi; Shao, Liu-Jia-Zi; Xue, Fu-Shan MAR 5 2020 2020 133 5 609 612 10.1097/CM9.0000000000000659 2
Research progress on the etiology and pathogenesis of adolescent idiopathic scoliosis Peng, Yue; Wang, Sheng-Ru; Qiu, Gui-Xing; Zhang, Jian-Guo; Zhuang, Qian-Yu FEB 20 2020 2020 133 4 483 493 10.1097/CM9.0000000000000652 2
Impact of hepatitis C virus genotype 3 on liver disease progression in a Chinese national cohort Wu, Nan; Rao, Hui-Ying; Yang, Wei-Bo; Gao, Zhi-Liang; Yang, Rui-Feng; Fei, Ran; Gao, Ying-Hui; Jin, Qian; Wei, Lai FEB 5 2020 2020 133 3 253 261 10.1097/CM9.0000000000000629 2
Optimized cutoff maternal age for adverse obstetrical outcomes: a multicenter retrospective cohort study in Urban China during 2011 to 2012 Zhang, Xiao-Lei; Liang, Huan; Zhao, Huan-Qiang; Wu, Su-Wen; Zhou, Qiong-Jie; Li, Xiao-Tian FEB 5 2020 2020 133 3 269 276 10.1097/CM9.0000000000000626 2
Artificial intelligence in gastrointestinal endoscopy: general overview El Hajjar, Ahmad; Rey, Jean-Francois FEB 5 2020 2020 133 3 326 334 10.1097/CM9.0000000000000623 2
Aryl hydrocarbon receptor expression in serum, peripheral blood mononuclear cells, and skin lesions of patients with atopic dermatitis and its correlation with disease severity Hu, Yu-Qing; Liu, Ping; Mu, Zhang-Lei; Zhang, Jian-Zhong JAN 20 2020 2020 133 2 148 153 10.1097/CM9.0000000000000591 2
Long non-coding RNA HOTAIRM1 promotes proliferation and inhibits apoptosis of glioma cells by regulating the miR-873-5p/ZEB2 axis Lin, Yi-Hai; Guo, Liang; Yan, Feng; Dou, Zhang-Qi; Yu, Qian; Chen, Gao JAN 20 2020 2020 133 2 174 182 10.1097/CM9.0000000000000615 2
Assessment of prophylactic antibiotics administration for acute pancreatitis: a meta-analysis of randomized controlled trials Ding, Nan; Sun, Yong-Hui; Wen, Li-Mei; Wang, Jian-Hua; Yang, Jian-Hua; Cheng, Kun; Lin, Hai; Chen, Qi-Long JAN 20 2020 2020 133 2 212 220 10.1097/CM9.0000000000000603 2
Significance of alternative splicing in cancer cells Qi, Fei; Li, Yong; Yang, Xue; Wu, Yan-Ping; Lin, Lian-Jun; Liu, Xin-Min JAN 20 2020 2020 133 2 221 228 10.1097/CM9.0000000000000542 2
Validation of Angiostrongylus cantonensis combined with herpes simplex virus type 1 in cerebrospinal fluid by next-generation sequencing Zhang, Yong-Fang; Wang, Sheng-Nan; Wang, Dong-Mei; Huang, Kai-Bin; Hu, Ya-Fang JAN 20 2020 2020 133 2 247 249 10.1097/CM9.0000000000000588 2
Cesarean section does not affect neonatal outcomes of pregnancies complicated with preterm premature rupture of membranes Jiang, Hai-Li; Lu, Chang; Wang, Xiao-Xin; Wang, Xin; Zhang, Wei-Yuan JAN 5 2020 2020 133 1 25 32 10.1097/CM9.0000000000000582 2
Efficacy and safety of chimeric antigen receptor-T cells in the treatment of B cell lymphoma: a systematic review and meta-analysis Zheng, Xiao-Hong; Zhang, Xi-You; Dong, Qian-Qian; Chen, Feng; Yang, Shou-Bo; Li, Wen-Bin JAN 5 2020 2020 133 1 74 85 10.1097/CM9.0000000000000568 2
Association of leukocyte telomere length with non-alcoholic fatty liver disease in patients with type 2 diabetes Zhang, Min; Hu, Man-Li; Huang, Jiao-Jiao; Xia, San-Shan; Yang, Yan; Dong, Kun DEC 20 2019 2019 132 24 2927 2933 10.1097/CM9.0000000000000559 2
Effectiveness of vitamin D supplementation on the outcome of pulmonary tuberculosis treatment in adults: a meta-analysis of randomized controlled trials Zhang, Jing; Chen, Chun; Yang, Jin DEC 20 2019 2019 132 24 2950 2959 10.1097/CM9.0000000000000554 2
First-line atezolizumab plus chemotherapy in treatment of extensive small cell lung cancer: a cost-effectiveness analysis from China Li, Ling-Yu; Wang, Hong; Chen, Xiao; Li, Wen-Qian; Cui, Jiu-Wei DEC 5 2019 2019 132 23 2790 2794 10.1097/CM9.0000000000000536 2
Best bone of acetabulum for cup component placement in Crowe types I to III dysplastic hips: a computer simulation study Zheng, Lin-Li; Lin, Yang-Yang; Zhang, Xiao-Yan; Ling, Qian-Hui; Liao, Wei-Ming; Wu, Pei-Hui DEC 5 2019 2019 132 23 2820 2826 10.1097/CM9.0000000000000527 2
Cardiac complications in systemic sclerosis: early diagnosis and treatment Nie, Liu-Yan; Wang, Xiao-Dong; Zhang, Ting; Xue, Jing DEC 5 2019 2019 132 23 2865 2871 10.1097/CM9.0000000000000535 2
Chronic wound biofilms: diagnosis and therapeutic strategies Wei, Di; Zhu, Xiao-Mei; Chen, Yong-Yi; Li, Xu-Ying; Chen, Yu-Pan; Liu, Hua-Yun; Zhang, Min NOV 20 2019 2019 132 22 2737 2744 10.1097/CM9.0000000000000523 2
Three-dimensional mapping of intertrochanteric fracture lines Li, Ming; Li, Zhi-Rui; Li, Jian-Tao; Lei, Ming-Xing; Su, Xiu-Yun; Wang, Guo-Qi; Zhang, Hao; Xu, Gao-Xiang; Yin, Peng; Zhang, Li-Cheng; Tang, Pei-Fu NOV 5 2019 2019 132 21 2524 2533 10.1097/CM9.0000000000000446 2
Safety and efficacy of three-dimensional printed patient-specific drilling templates for expansive open-door laminoplasty Huang, Kang-Kang; Rong, Xin; Liu, Hao; Wang, Bei-Yu; Chen, Hua; Hong, Ying NOV 5 2019 2019 132 21 2641 2643 10.1097/CM9.0000000000000476 2
Recurrent primary spontaneous pneumothorax in a large Chinese family: a clinical and genetic investigation Zheng, Chun-Ming; Hu, Xiao-Xing; Gao, Yan-Li; Miao, Jin-Bai; Li, Hui OCT 20 2019 2019 132 20 2402 2407 10.1097/CM9.0000000000000442 2
Extralevator abdominoperineal excision versus abdominoperineal excision for low rectal cancer: a meta-analysis Qi, Xin-Yu; Cui, Ming; Liu, Mao-Xing; Xu, Kai; Tan, Fei; Yao, Zhen-Dan; Zhang, Nan; Yang, Hong; Zhang, Cheng-Hai; Xing, Jia-Di; Su, Xiang-Qian OCT 20 2019 2019 132 20 2446 2456 10.1097/CM9.0000000000000485 2
Reflectance confocal microscopy characteristics for melanocytic nevi Jing, Yan; Shen, Chang-Bing; Xue, Ke; Li, Cheng-Xu; Shen, Xue; Wang, Zi-Yi; Xu, Feng; Meng, Ru-Song; Yu, Jian-Bin; Cui, Yong OCT 20 2019 2019 132 20 2510 2511 10.1097/CM9.0000000000000440 2
Tumor-suppressor microRNA-139-5p restrains bladder cancer cell line ECV-304 properties via targeting Connexin 43 Chi, Qiang; Wang, Zhi-Yong; Li, Hong-Yang; Song, Dian-Bin; Xu, Hui; Ma, Guang; Wang, Ze-Min; Li, Xiu-Ming OCT 5 2019 2019 132 19 2354 2361 10.1097/CM9.0000000000000455 2
Venovenous extra-corporeal membrane oxygenation for severe acute respiratory distress syndrome: a matched cohort study Liu, Song-Qiao; Huang, Ying-Zi; Pan, Chun; Guo, Lan-Qi; Wang, Xiao-Ting; Yu, Wen-Kui; Wu, Yun-Fu; Yan, Jie; Zhao, Hong-Sheng; Liu, Ling; Quo, Feng-Mei; Xu, Jing-Yuan; Yang, Yi; Qiu, Hai-Bo SEP 20 2019 2019 132 18 2192 2198 10.1097/CM9.0000000000000424 2
Persistent depression is a predictor of quality of life in stroke survivors: results from a 5-year follow-up study of a Chinese cohort Li, Li-Jun; Yao, Xiao-Mei; Guan, Bo-Yuan; Chen, Qi; Zhang, Ning; Wang, Chun-Xue SEP 20 2019 2019 132 18 2206 2212 10.1097/CM9.0000000000000400 2
Methods used for evaluation of volume retention rate in autologous fat grafting for breast augmentation: a systematic review Wang, Cheng-Long; Luan, Si-Si; Panayi, Adriana C.; Xin, Min-Qiang; Luan, Jie SEP 20 2019 2019 132 18 2223 2228 10.1097/CM9.0000000000000415 2
Advances in severe community-acquired pneumonia Wang, Jian; Song, Yuan-Lin AUG 20 2019 2019 132 16 1891 1893 10.1097/CM9.0000000000000366 2
Protective effect of Saccharomyces boulardii on intestinal mucosal barrier of dextran sodium sulfate-induced colitis in mice Dong, Jin-Pei; Zheng, Yue; Wu, Ting; He, Qun; Teng, Gui-Gen; Wang, Hua-Hong AUG 20 2019 2019 132 16 1951 1958 10.1097/CM9.0000000000000364 2
Radiomics approaches in gastric cancer: a frontier in clinical decision making Wang, Yue; Jin, Zheng-Yu AUG 20 2019 2019 132 16 1983 1989 10.1097/CM9.0000000000000360 2
First outbreak of human infection with avian influenza A(H7N9) virus in Guangxi, China, 2016 to 2017 Wang, Jing; Jiang, Li-Na; Ning, Chuan-Yi; Yang, Yi-Ping; Chen, Min; Zhang, Chao; He, Wei-Tao; Tan, Yi AUG 20 2019 2019 132 16 1995 1997 10.1097/CM9.0000000000000376 2
A preliminary cervical cancer screening cascade for eight provinces rural Chinese women: a descriptive analysis of cervical cancer screening cases in a 3-stage framework Wang, Shu-Xia; Wu, Jiu-Ling; Zheng, Rui-Min; Xiong, Wei-Yi; Chen, Jing-Yi; Ma, Lan; Luo, Xiao-Min AUG 5 2019 2019 132 15 1773 1779 10.1097/CM9.0000000000000353 2
New nomenclature of peri-operative cognitive impairments: possible impacts on further practice and research Zou, Yi; Shao, Liu-Jia-Zi; Xue, Fu-Shan AUG 5 2019 2019 132 15 1859 1861 10.1097/CM9.0000000000000350 2
Endothelial function and T-lymphocyte subsets in patients with overlap syndrome of chronic obstructive pulmonary disease and obstructive sleep apnea Wang, Juan; Li, Xin; Hou, Wan-Ju; Dong, Li-Xia; Cao, Jie JUL 20 2019 2019 132 14 1654 1659 10.1097/CM9.0000000000000312 2
Cryoglobulinemic vasculitis and glomerulonephritis: concerns in clinical practice Chen, Yi-Pu; Cheng, Hong; Rui, Hong-Liang; Dong, Hong-Rui JUL 20 2019 2019 132 14 1723 1732 10.1097/CM9.0000000000000325 2
Effect of the interleukin 10 polymorphisms on interleukin 10 production and visceral hypersensitivity in Chinese patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome Zhu, Shi-Wei; Liu, Zuo-Jing; Sun, Qing-Hua; Duan, Li-Ping JUL 5 2019 2019 132 13 1524 1532 10.1097/CM9.0000000000000306 2
Diagnosis of intellectual disability/global developmental delay via genetic analysis in a central region of China Liao, Li-Hong; Chen, Chen; Peng, Jing; Wu, Li-Wen; He, Fang; Yang, Li-Fen; Zhang, Ci-Liu; Wang, Guo-Li; Peng, Pan; Ma, Yu-Ping; Miao, Pu; Yin, Fei JUL 5 2019 2019 132 13 1533 1540 10.1097/CM9.0000000000000295 2
Hepatocellular carcinoma recurrence in living and deceased donor liver transplantation: a systematic review and meta-analysis Zhang, Hai-Ming; Shi, Yue-Xian; Sun, Li-Ying; Zhu, Zhi-Jun JUL 5 2019 2019 132 13 1599 1609 10.1097/CM9.0000000000000287 2
Rhabdomyolysis and respiratory insufficiency due to the common ETFDH mutation of c.250G > A in two patients with late-onset multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiency Chen, Hai-Zhu; Jin, Ming; Cai, Nai-Qing; Lin, Xiao-Dan; Liu, Xin-Yi; Xu, Liu-Qing; Lin, Min-Ting; Lin, Feng; Wang, Ning; Wang, Zhi-Qiang; Xu, Guo-Rong JUL 5 2019 2019 132 13 1615 1618 10.1097/CM9.0000000000000288 2
Features and therapeutic potential of T-cell receptors in high-grade glioma Zhang, Jie-Lin; Zhong, Xiao-Song; Yang, Shou-Bo; Kang, Xun; Li, Yan; Chen, Jian-Xin; Li, Wen-Bin JUN 20 2019 2019 132 12 1435 1440 10.1097/CM9.0000000000000282 2
Persistent fifth aortic arch stenosis associated with type A interruption of the aortic arch: a report of six cases Zheng, Lin; Cao, Yong-Li; Wu, Rong-Chang; Guo, Jian; Ma, Ning; Wang, Fang-Yun; Zhang, Xin; Peng, Yun JUN 20 2019 2019 132 12 1482 1484 10.1097/CM9.0000000000000278 2
Intermittent erector spinae plane block as a part of multimodal analgesia after open nephrectomy Kim, Seoyeong; Bang, Seunguk; Kwon, Woojin JUN 20 2019 2019 132 12 1507 1508 10.1097/CM9.0000000000000269 2
Asia Pacific survey of physicians on asthma and allergic rhinitis (ASPAIR): data from China Hinds, David; Aggarwal, Bhumika; Du, Xin; Mulgirigama, Aruni; Shantakumar, Sumitra JUN 5 2019 2019 132 11 1264 1271 10.1097/CM9.0000000000000229 2
Novel non-synonymous mutations of PAX8 in a cohort of Chinese with congenital hypothyroidism Qian, Fang; Li, Gui-Yu; Wu, Xiang-Jun; Jia, Qin; Lyu, Guan-Ting; Wang, Man-Li; Wang, Jun JUN 5 2019 2019 132 11 1322 1327 10.1097/CM9.0000000000000213 2
Association between serum estradiol level on the human chorionic gonadotrophin administration day and clinical outcome Li, Xin; Zeng, Cheng; Shang, Jing; Wang, Sheng; Gao, Xue-Lian; Xue, Qing MAY 20 2019 2019 132 10 1194 1201 10.1097/CM9.0000000000000251 2
Relationship between serum homocysteine levels and long-term outcomes in patients with ST-segment elevation myocardial infarction Si, Jin; Li, Xue-Wen; Wang, Yang; Zhang, Ying-Hua; Wu, Qing-Qing; Zhang, Lei-Min; Zuo, Xue-Bing; Gao, Jing; Li, Jing MAY 5 2019 2019 132 9 1028 1036 10.1097/CM9.0000000000000159 2
Evaluation of the vaginal microbiome in clinical diagnosis and management of vaginal infectious diseases Li, Ting; Liu, Zhao-Hui; Li, Kui; Bai, Hui-Hui MAY 5 2019 2019 132 9 1100 1103 10.1097/CM9.0000000000000211 2
Impact of Taurine on the proliferation and apoptosis of human cervical carcinoma cells and its mechanism Li, Hua; Ruan, Wen-Jing; Liu, Li-Qiao; Wan, Hui-Fang; Yang, Xiao-Hong; Zhu, Wei-Feng; Yu, Le-Han; Zhang, Xia-Li; Wan, Fu-Sheng APR 20 2019 2019 132 8 948 956 10.1097/CM9.0000000000000162 2
Development of heart failure risk prediction models based on a multi-marker approach using random forest algorithms Yuan, Hui; Fan, Xue-Song; Jin, Yang; He, Jian-Xun; Gui, Yuan; Song, Li-Ying; Song, Yang; Sun, Qi; Chen, Wei APR 5 2019 2019 132 7 819 826 10.1097/CM9.0000000000000149 2
Epidural chloroma and spinal cord compression Koh, Hyun Jung; Baek, Jungwon; Lee, Min Soo; Park, Hue Jung APR 5 2019 2019 132 7 853 855 10.1097/CM9.0000000000000081 2
Varicella-zoster virus as a causative agent of acute retinal necrosis in younger patients Xu, Hai-Yan; Li, Meng-Da; Ye, Jun-Jie; Zhao, Chan; Hu, Yun-Tao; Di, Yu MAR 20 2019 2019 132 6 659 663 10.1097/CM9.0000000000000124 2
Matrine suppresses lipopolysaccharide-induced fibrosis in human peritoneal mesothelial cells by inhibiting the epithelial-mesenchymal transition Li, Yi-Zheng; Peng, Xi; Ma, Yun-Hua; Li, Fu-Ji; Liao, Yun-Hua MAR 20 2019 2019 132 6 664 670 10.1097/CM9.0000000000000127 2
Role of mammalian target of rapamycin signaling pathway in regulation of fatty acid oxidation in a preeclampsia-like mouse model treated with pravastatin Huai, Jing; Yang, Zi; Yi, Yan-Hong; Wang, Guang-Jiao MAR 20 2019 2019 132 6 671 679 10.1097/CM9.0000000000000129 2
Differences in symptoms and pre-hospital delay among acute myocardial infarction patients according to ST-segment elevation on electrocardiogram: an analysis of China Acute Myocardial Infarction (CAMI) registry Fu, Rui; Song, Chen-Xi; Dou, Ke-Fei; Yang, Jin-Gang; Xu, Hai-Yan; Gao, Xiao-Jin; Liu, Qian-Qian; Xu, Han; Yang, Yue-Jin MAR 5 2019 2019 132 5 519 524 10.1097/CM9.0000000000000122 2
Cathelicidin LL-37 restoring glucocorticoid function in smoking and lipopolysaccharide-induced airway inflammation in rats Weng, Jian-Zhen; Wang, Yan; Sun, Tie-Ying MAR 5 2019 2019 132 5 569 576 10.1097/CM9.0000000000000107 2
New debate of revascularization strategy of non-infarct-related artery lesions in patients with ST-segment elevation myocardial infarction and cardiogenic shock: decoding the CULPRIT-SHOCK trial, not enough to challenge the current guidelines Song, Fang; Wu, Qiang; Chen, Xiao-Ping MAR 5 2019 2019 132 5 613 615 10.1097/CM9.0000000000000112 2
Dynamic infusion cavernosometry and cavernosography for classifying venous erectile dysfunction and its significance for individual treatment Gao, Qing-Qiang; Chen, Jian-Huai; Chen, Yun; Song, Tao; Dai, Yu-Tian FEB 20 2019 2019 132 4 405 410 10.1097/CM9.0000000000000099 2
Alcohol consumption analysis among patients with liver disease in China Xie, Yan-Di; Zhao, Chang-Qing; Wang, Jiu-Ping; Cheng, Chang-Sheng; Zhou, Jun-Ying; Zhang, Ying; Xia, Hong; Wei, Lai FEB 20 2019 2019 132 4 420 430 10.1097/CM9.0000000000000067 2
Comparison of clinical features and stent placement outcomes between airway stenosis caused by primary pulmonary malignancies and that caused by primary non-pulmonary malignancies Niu, Jin-Mu; Zhang, Jie; Qiu, Xiao-Jian; Wang, Juan; Pei, Ying-Hua; Wang, Yu-Ling; Wang, Ting FEB 20 2019 2019 132 4 431 436 10.1097/CM9.0000000000000092 2
Progress of small ubiquitin-related modifiers in kidney diseases Li, Ou; Ma, Qian; Li, Fei; Cai, Guang-Yan; Chen, Xiang-Mei; Hong, Quan FEB 20 2019 2019 132 4 466 473 10.1097/CM9.0000000000000094 2
A report on a girl of Noonan syndrome 9 presenting with bilateral lower limbs lymphedema Ding, Yuan; Hu, Xu-Yun; Song, Yan-Ning; Cao, Bing-Yan; Liang, Xue-Jun; Li, Hong-Dou; Fan, Xin; Chen, Shao-Ke; Shen, Yi-Ping; Gong, Chun-Xiu FEB 20 2019 2019 132 4 480 482 10.1097/CM9.0000000000000096 2
Comparison of cryoballoon ablation for atrial fibrillation guided by real-time three-dimensional transesophageal echocardiography vs. contrast agent injection Sun, Yuan-Jun; Yin, Xiao-Meng; Cong, Tao; Gao, Lian-Jun; Chang, Dong; Xiao, Xian-Jie; Sun, Qiao-Bing; Zhang, Rong-Feng; Yu, Xiao-Hong; Dong, Ying-Xue; Yang, Yan-Zong; Xia, Yun-Long FEB 5 2019 2019 132 3 285 293 10.1097/CM9.0000000000000076 2
Clinical indices and mortality of hospitalized avian influenza A (H7N9) patients in Guangdong, China Yang, Yang; Li, Xue; Birkhead, Guthrie S.; Zheng, Zhe; Lu, Jia-hai FEB 5 2019 2019 132 3 302 310 10.1097/CM9.0000000000000043 2
Analysis of cost and effectiveness of treatment in benign paroxysmal positional vertigo Wang, Ya-Li; Wu, Min-Ya; Cheng, Pei-Li; Pei, Shao-Fang; Liu, Yi; Liu, Ying-Mei FEB 5 2019 2019 132 3 342 345 10.1097/CM9.0000000000000063 2
Clinical characteristic and fecal microbiota responses to probiotic or antidepressant in patients with diarrhea-predominant irritable bowel syndrome with depression comorbidity: a pilot study Zhang, Lu; Liu, Yi-Xuan; Wang, Zhe; Wang, Xiao-Qi; Zhang, Jing-Jing; Jiang, Rong-Huan; Wang, Xiang-Qun; Zhu, Shi-Wei; Wang, Kun; Liu, Zuo-Jing; Zhu, Huai-Qiu; Duan, Li-Ping FEB 5 2019 2019 132 3 346 351 10.1097/CM9.0000000000000071 2
Genotype-phenotype relationship in a large cohort of osteogenesis imperfecta patients with COL1A1 mutations revealed by a new scoring system Li, Lu-Jiao; Lyu, Fang; Song, Yu-Wen; Wang, Ou; Jiang, Yan; Xia, Wei-Bo; Xing, Xiao-Ping; Li, Mei JAN 20 2019 2019 132 2 145 153 10.1097/CM9.0000000000000013 2
Gestational diabetes: weight gain during pregnancy and its relationship to pregnancy outcomes Gou, Bao-Hua; Guan, Hui-Min; Bi, Yan-Xia; Ding, Bing-Jie JAN 20 2019 2019 132 2 154 160 10.1097/CM9.0000000000000036 2
Recent approaches to His-Purkinje system pacing Cheng, Li-Ting; Zhang, Jun-Meng; Wang, Ze-Feng; Gao, Hui-Kuan; Wu, Yong-Quan JAN 20 2019 2019 132 2 190 196 10.1097/CM9.0000000000000038 2
Diagnosis and treatment of labral tear Su, Tiao; Chen, Guang-Xing; Yang, Liu JAN 20 2019 2019 132 2 211 219 10.1097/CM9.0000000000000020 2
Imbalance of osteoprotegerin/receptor activator of nuclear factor-kappa B ligand and oxidative stress in patients with obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome Ma, Xiao-Rong; Wang, Yong; Sun, Yong-Chang JAN 5 2019 2019 132 1 25 29 10.1097/CM9.0000000000000046 2
Biomarkers enhance the long-term predictive ability of the KAMIR risk score in Chinese patients with ST-elevation myocardial infarction Wang, Jian-Jun; Fan, Yan; Zhu, Yan; Zhang, Jian-Dong; Zhang, Su-Mei; Wan, Zhao-Fei; Su, Hong-Ling; Jiang, Na JAN 5 2019 2019 132 1 30 41 10.1097/CM9.0000000000000015 2
Protective capability of Astragalus (Huangqi) on auditory function in a rat model of estrogen deficiency Hu, Xu-Jun JAN 5 2019 2019 132 1 106 108 10.1097/CM9.0000000000000024 2