Chinese Medical Journal

Secondary Logo

Journal Logo

MEMBER LIST OF THE 9th EDITORIAL BOARD OF CHINESE MEDICAL JOURNAL

(Arranged in order by last name)

ADVISORY BOARD

Yalin Bao (Beijing, China)Xiangmei Chen (Beijing, China)Liying Cui (Beijing, China)Junbao Du (Beijing, China)
Yaling Han (Shenyang, China)Fanfan Hou (Guangzhou, China)Jianxin Jiang (Chongqing, China)Zhaoshen Li (Shanghai, China)
Dongxin Lin (Beijing, China)   

CHIEF EDITOR EMERITUS
Getu Zhaori (Beijing, China)

CHIEF EDITOR
Chen Wang (Beijing, China)

DEPUTY CHIEF EDITORS

Jun Cai (Beijing, China)Yihai Cao (Stockholm, Sweden)Min Chen (Beijing, China)Chen Dong (Shanghai, China) 
Erdan Dong (Beijing, China)Xiuyuan Hao (Beijing, China)Xiaojun Huang (Beijing, China)Jinghe Lang (Beijing, China) 
Xiaoping Luo (Wuhan, China)Bin Peng (Beijing, China)Ruitai Shao (Beijing, China)Yongchang Sun (Beijing, China) 
Jianwei Wang (Beijing, China)Jianping Weng (Hefei, China)Jun Yu (Hong Kong, China)Shutian Zhang (Beijing, China) 
Zhongtao Zhang (Beijing, China)    

EDITORIAL BOARD

Yuqian Bao (Shanghai, China)Jun Bu (Shanghai, China)Guangyan Cai (Beijing, China)Jun Cai (Beijing, China)
Qiang Cai (Atlanta, USA)Xiujun Cai (Hangzhou, China)Bin Cao (Beijing, China)Junli Cao (Xuzhou, China)
Yihai Cao (Stockholm, Sweden)Tak Mao Chan (Hong Kong, China)Dechang Chen (Shanghai, China)Junqiang Chen (Nanning, China)
Min Chen (Beijing, China)Rongchang Chen (Shenzhen, China)Shiyao Chen (Shanghai, China)Xiaochun Chen (Fuzhou, China)
Xin Chen (Nanjing, China)Yaokai Chen (Chongqing, China)Liming Cheng (Shanghai, China)Xiang Cheng (Wuhan, China)
Yungwei Chi (Sacramento, USA)Cong-Qiu Chu (Portland, USA)Yong Cui (Beijing, China)Huaping Dai (Beijing, China)
Min Dai (Beijing, China)Chen Dong (Shanghai, China)Erdan Dong (Beijing, China)Hailong Dong (Xi'an, China)
Weiguo Dong (Wuhan, China)Bin Du (Beijing, China)Zhongdong Du (Beijing, China)Liping Duan (Beijing, China)
Somchai Eiam-Ong (Bangkok, Thailand)Jiangao Fan (Shanghai, China)Deyu Fang (Chicago, USA)Wentao Fang (Shanghai, China)
Xiangming Fang (Hangzhou, China)Weiguo Fu (Shanghai, China)Ping Fu (Chengdu, China)Qinglei Gao (Wuhan, China)
Xinghua Gao (Shenyang, China)Zhancheng Gao (Beijing, China)Jianwen Gu (Beijing, China)Jin Gu (Beijing, China)
Sheng Guan (Zhengzhou, China)Feifan Guo (Shanghai, China)Lixin Guo (Beijing, China)David J. Hak (Sanford, USA)
Weidong Han (Beijing, China)Xiuyuan Hao (Beijing, China)Choo Gim Hooi (Subang Jaya, Malaysia)Jian Hou (Shanghai, China)
Gang Hu (Baton Rouge, USA)Guoying Huang (Shanghai, China)Wei Huang (Chongqing, China)Xiaojun Huang (Beijing, China)
Linong Ji (Beijing, China)Jianping Jia (Beijing, China)Baoguo Jiang (Beijing, China)Tao Jiang (Beijing, China)
Jundong Jiao (Harbin, China)Wenjie Jiao (Qingdao, China)Hongfang Jin (Beijing, China)Zhicheng Jing (Beijing, China)
Haidong Kan (Shanghai, China)Dezhi Kang (Fuzhou, China)Yan Kang (Chengdu, China)Ronnachai Kongsakon (Bangkok, Thailand)
Jinghe Lang (Beijing, China)Shoo Kim Lee (Toronto, Canada)Gang Li (Hong Kong, China)Weidong Le (Chengdu, China)
Dapeng Lei (Jinan, China)Guanghua Lei (Changsha, China)Hongjun Li (Beijing, China)Hui Li (Beijing, China)
Jingnan Li (Beijing, China)Peng Li (Beijing, China)Rong Li (Beijing, China)Xiaoqiang Li (Nanjing, China)
Xiaotian Li (Shanghai, China)Xun Li (Lanzhou, China)Zhiyong Liang (Beijing, China)Enqiang Linghu (Beijing, China)
Chunfeng Liu (Suzhou, China)Huiguo Liu (Wuhan, China)Yingbin Liu (Shanghai, China)Zaiyi Liu (Guangzhou, China)
Zheng Liu (Wuhan, China)Xin Lou (Beijing, China)Hongzhou Lu (Shenzhen, China)Yun Lu (Qingdao, China)
Benyan Luo (Hangzhou, China)Junhang Luo (Guangzhou, China)Xiaoping Luo (Wuhan, China)Yi Lyu (Xi'an, China)
Xinliang Ma (Philadelphia, USA)Jianhua Mao (Berkeley, USA)Ying Mao (Shanghai, China)Xiaoping Miao (Wuhan, China)
Christiane Moog (Strasbourg, France)Dezhi Mu (Chengdu, China)Masaomi Nangaku (Tokyo, Japan)Yongzhan Nie (Xi'an, China)
An Pan (Wuhan, China)Bin Peng (Beijing, China)Roman Polibin (Moscow, Russia)Liang Qiao (Sydney, Australia)
Yingying Qin (Jinan, China)Haibo Qiu (Nanjing, China)Xingwu Ran (Chengdu, China)Jian'an Ren (Nanjing, China)
Ruitai Shao (Beijing, China)Huahao Shen (Hangzhou, China)Nan Shen (Shanghai, China)Xiaoming Shi (Beijing, China)
Qiang Shu (Hangzhou, China)Yuanlin Song (Shanghai, China)Martijn Spruit (Horn, the Netherlands)Lin Sun (Changsha, China)
Xiaodong Sun (Shanghai, China)Yongchang Sun (Beijing, China)Surasak Taneepanichskul (Bangkok, Thailand)Xiaoping Tang (Guangzhou, China)
Yida Tang (Beijing, China)Prakitpunthu Tomtitchong (Bangkok, Thailand)Patrick Craig Walsh (Baltimore, USA)Song Wan (Hong Kong, China)
Kai Wang (Hefei, China)Changxi Wang (Guangzhou, China)Chen Wang (Beijing, China)Gang Wang (Xi'an, China)
Jianwei Wang (Beijing, China)Jianxiang Wang (Tianjin, China)Ning Wang (Fuzhou, China)Shui Wang (Nanjing, China)
Wei Wang (Beijing, China)Wei Wang (Wuhan, China)Xinghuan Wang (Wuhan, China)Yanjiang Wang (Chongqing, China)
Zhenning Wang (Shenyang, China)Qiang Wei (Chengdu, China)Wenbin Wei (Beijing, China)Xiaochun Wei (Taiyuan, China)
Jianping Weng (Hefei, China)Xisheng Weng (Beijing, China)Hong Wu (Chengdu, China)Wenming Wu (Beijing, China)
Zhiying Wu (Hangzhou, China)Zunyou Wu (Beijing, China)Weibo Xia (Beijing, China)Yunlong Xia (Dalian, China)
Zhaofan Xia (Shanghai, China)Junfang Xian (Beijing, China)Kun Xiang (Gainesville, USA)Xinhua Xiao (Beijing, China)
Jun Xie (Taiyuan, China)Lixin Xie (Beijing, China)Ligang Xing (Jinan, China)Lize Xiong (Shanghai, China)
Jun Xu (Taiyuan, China)Tao Xu (Beijing, China)Xiao Xu (Hangzhou, China)Yi Xu (Hangzhou, China)
Yong Xu (Houston, USA)Fushan Xue (Beijing, China)Chengde Yang (Shanghai, China)Huixia Yang (Beijing, China)
Jun Yang (Yantan, China)Li Yang (Beijing, China)Li Yang (Chengdu, China)Yang Yang (Guangzhou, China)
Xiaobin Yi (St Louis, USA)Ken He Young (Durham, USA)Bo Yu (Harbin, China)Jinming Yu (Jinan, China)
Jun Yu (Hong Kong, China)Zhigang Yu (Jinan, China)Jintai Yu (Shanghai, China)Weihua Yue (Beijing, China)
Chunyu Zeng (Chongqing, China)Ben Zhang (Chengdu, China)Haizeng Zhang (Beijing, China)Pengbo Zhang (Xi'an, China)
Shutian Zhang (Beijing, China)Shuyang Zhang (Beijing, China)Wayne W. Zhang (Seattle, USA)Xi Zhang (Chongqing, China)
Xianlong Zhang (Shanghai, China)Xuan Zhang (Beijing, China)Yingmei Zhang (Shanghai, China)Yingze Zhang (Shijiazhuang, China)
Zhongtao Zhang (Beijing, China)Zhuoli Zhang (Beijing, China)Jing Zhao (Beijing, China)Mingyan Zhao (Harbin, China)
Shihua Zhao (Beijing, China)Xiaodong Zhao (Chongqing, China)Yan Zhao (Beijing, China)Yiming Zhao (Beijing, China)
Lei Zheng (Baltimore, USA)Yi Zheng (Beijing, China)Zhe Zheng (Beijing, China)Feihu Zhou (Beijing, China)
Huiping Zhou (Richmond, USA)Jianfeng Zhou (Wuhan, China)Qing Zhou (Guangzhou, China)Wenhao Zhou (Shanghai, China)
Yi Zhou (Guangzhou, China)Yihua Zhou (Nanjing, China)Bo Zhu (Chongqing, China)Lan Zhu (Beijing, China)
Minghui Zou (Atlanta, USA)   

MEMBER LIST OF THE 9th CORRESPONDING EDITORIAL BOARD OF CHINESE MEDICAL JOURNAL 
(Arranged in order by last name)

Xiaoling Cai (Beijing, China)Min Chen (Beijing, China)Qing Chen (Nanjing, China)Wei Chen (Beijing, China)
Wei Chen (Guangzhou, China)Wei Chen (Shijiazhuang, China)Yahong Chen (Beijing, China)Xuliang Deng (Beijing, China)
Lingli Dong (Wuhan, China)Yiqi Du (Shanghai, China)Luzhao Feng (Beijing, China)Xiaoning Gao (Beijing, China)
Wanjun Guo (Chengdu, China)Xinhua He (Beijing, China)Mingyan Hei (Beijing, China)Rongchong Huang (Beijing, China)
Fan Jiang (Shanghai, China)Bin Li (Beijing, China)Chunying Li (Xi'an, China)Da Li (Shenyang, China)
Hecheng Li (Shanghai, China)Hongbin Li (Hohhot, China)Lei Li (Xi'an, China)Ni Li (Beijing, China)
Rui Li (Suzhou, China)Sheyu Li (Chengdu, China)Xia Li (Changsha, China)Yigang Li (Shanghai, China)
Yue Li (Harbin, China)Wenhua Liang (Guangzhou, China)Guangzhi Liu (Beijing, China)Huishu Liu (Guangzhou, China)
Jinsong Liu (Wuhan, China)Peng Liu (Beijing, China)Xiansheng Liu (Wuhan, China)Xuedong Liu (Qingdao, China)
Fengming Luo (Chengdu, China)Su Lyu (Chengdu, China)Ping Ma (Tianjin, China)Mei Meng (Shanghai, China)
Pinhua Pan (Changsha, China)Yanglin Pan (Xi'an, China)Shengxiang Ren (Shanghai, China)You Shang (Wuhan, China)
Le Shen (Beijing, China)Yinzhong Shen (Shanghai, China)Bin Su (Beijing, China)Bei Sun (Harbin, China)
Feng Sun (Beijing, China)Gang Sun (Urumqi, China)Xin Sun (Chengdu, China)Lianghong Teng (Beijing, China)
Xiaobin Tian (Guiyang, China)Guyan Wang (Beijing, China)Jialei Wang (Shanghai, China)Lin Wang (Wuhan, China)
Ningjian Wang (Shanghai, China)Wei Wang (Beijing, China)Zhihua Wang (Wuhan, China)Wenqiang Wei (Beijing, China)
Yushan Xu (Kunming, China)Fang Yang (Nanjing, China)Shuanying Yang (Xi'an, China)Peng Yin (Beijing, China)
Binwu Ying (Chengdu, China)Tengfei Yu (Beijing, China)Mengyue Yu (Beijing, China)Chun Zhang (Wuhan, China)
Faming Zhang (Nanjing, China)Jianguo Zhang (Beijing, China)Jianzheng Zhang (Beijing, China)Lan Zhang (Shanghai, China)
Li Zhang (Shanghai, China)Rui Zhang (Beijing, China)Xiaoju Zhang (Zhengzhou, China)Yue Zhang (Shenzhen, China)
Zhijie Zhang (Shanghai, China)Hong Zhao (Beijing, China)*Hong Zhao (Beijing, China)†Lina Zhao (Xi'an, China)
Minghua Zheng (Wenzhou, China)Jian Zhou (Shanghai, China)Linfu Zhou (Nanjing, China)Shengtao Zhou (Chengdu, China)
Ji Zhu (Hangzhou, China)Zezhang Zhu (Nanjing, China)Qianyu Zhuang (Beijing, China)Haidong Zou (Shanghai, China)
Xiuli Zuo (Jinan, China)   

Note:   *Peking University First Hospital
​Cancer Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College