Journal Logo

ORIGINAL ARTICLE: PDF Only

Carboni Gian Piero; Saltarocchi, Mario Lucio; Risa, Anna Lisa; Scardovi, Angela Beatrice; Zanchi, Egidio and; Prati, Pier Luigi
Journal of Cardiovascular Pharmacology: 1992 - p 64-70
  • Free

Abstract