Articles by Junsheng Li, MD

The Comparison of Self-Gripping Mesh and Sutured Mesh in Open Inguinal Hernia Repair: The Results of Meta-analysis

Li, Junsheng; Ji, Zhenling; Li, Yinxiang

Annals of Surgery. 259(6):1080-1085, June 2014.