Psychiatric Genetics

Skip Navigation LinksHome > August 2013 - Volume 23 - Issue 4 > No association of neurotensin receptor 1 gene polymorphisms...
Text sizing:
A
A
A
Psychiatric Genetics:
doi: 10.1097/YPG.0b013e32836130c4
Brief Association Letters

No association of neurotensin receptor 1 gene polymorphisms with coping styles in healthy Chinese-Han individuals

Zhang, Boa; Ma, Huia,c; Huang, Yinglina; Li, Jingyinga,b; Wang, Yuana; Jin, Qiua; Zhao, Xiaofenga; Zhu, Ganga

Login

Article Tools

Share

Article Level Metrics