Psychiatric Genetics

Skip Navigation LinksHome > April 2013 - Volume 23 - Issue 2 > No association of neurotensin receptor 1 (NTR1) gene polymor...
Text sizing:
A
A
A
Psychiatric Genetics:
doi: 10.1097/YPG.0b013e32835d71a5
Brief Association Letters

No association of neurotensin receptor 1 (NTR1) gene polymorphisms with either trait or state anxiety in healthy Chinese-Han participants

Ma, Huia,c; Huang, Yinglina; Zhang, Boa; Li, Jingyinga,b; Wang, Mana; Wang, Yuana; Zhao, Xiaofenga; Jin, Qiua; Zhu, Ganga

Login

Article Tools

Share

Article Level Metrics