Psychiatric Genetics

Skip Navigation LinksHome > December 2012 - Volume 22 - Issue 6 > Fyn gene polymorphisms contribute to both trait and state an...
Text sizing:
A
A
A
Psychiatric Genetics:
doi: 10.1097/YPG.0b013e32835862e2
Brief Association Letters

Fyn gene polymorphisms contribute to both trait and state anxieties in healthy Chinese-Han individuals

Li, Jingying*; Zhou, Hongxu*; Ma, Huan; Wei, Yuan; Huang, Yinglin; Wu, Lijuan; Jin, Qiu; Zhao, Xiaofeng; Zhu, Gang

Login

Article Tools

Share

Article Level Metrics