Psychiatric Genetics

Skip Navigation LinksHome > February 2012 - Volume 22 - Issue 1 > A Chinese pedigree with an individual homozygous for CAG rep...
Text sizing:
A
A
A
Psychiatric Genetics:
doi: 10.1097/YPG.0b013e328347c203
Brief Association Letters

A Chinese pedigree with an individual homozygous for CAG repeats of Huntington's disease

Shi, Sheng-Shenga,b; Lin, Yia; Zhao, Gui-Xianb; Gan, Shi-Ruia; Wu, Zhi-Yinga,b

Login

Article Tools

Share

Article Level Metrics