Successful Treatment of Eosinophilia-associated Budd-Chiari Syndrome in a Child

Lin, Heng-Kuei*; Lin, Chieh-Chung; Tsai, I-Chen; Wang, Jiaan-Der; Lin, Wen-Ya*

Journal of Pediatric Gastroenterology & Nutrition:
doi: 10.1097/MPG.0b013e31820e24fb
Case Reports