Skip Navigation LinksHome > July 1, 2014 - Volume 66 - Issue 3 > Origin and Outbreak of HIV-1 CRF55_01B Among MSM in Shenzhen...
JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes:
doi: 10.1097/QAI.0000000000000144
Letters to the Editor

Origin and Outbreak of HIV-1 CRF55_01B Among MSM in Shenzhen, China

Zhao, Jin PhD*; Cai, Wende MD*; Zheng, Chenli BSc*; Yang, Zhengrong PhD*; Xin, Ruolei PhD; Li, Guilian BSc*; Wang, Xiaohui PhD*; Chen, Lin MD*; Zhong, Ping PhD; Zhang, Chiyu PhD§

Login

Article Tools

Share

Article Level Metrics