Epidemiology

Skip Navigation LinksHome > September 2012 - Volume 23 - Issue 5S > E-015: The effect of Urban Air Pollutants on Pulmonary Infl...
Epidemiology:
doi: 10.1097/01.ede.0000416615.21487.e4
Abstracts: PDF Only

E-015: The effect of Urban Air Pollutants on Pulmonary Inflammation and Systemic Oxidative Stress in Diabetic and Prediabetic Patients in Shanghai.

Zhu, Tong; Han, Yiqun; Huang, Wei; Lu, Huimin; Ji, Yunfang; Guan, Tianjia; Zhu, Yi; Liu, Jun

Twitter  Facebook 

Login

Article Tools

Share

Article Level Metrics